Administratiekantoren

Minipak-gebruikers welke een deel van hun administratie, bv. de eindejaarsverwerking en/of de belastingaangiftes, door een administratiekantoor willen laten uitvoeren, kunnen per email adressen opvragen van administratiekantoren in hun regio welke Minipak gebruiken.

Ook als u persoonlijke begeleiding wilt hebben bij het starten met de programma's, bv. bij het opzetten van de boekhouding en boeken van mutaties, kunt u per email de adressen opvragen van administratiekantoren in uw regio welke ook persoonlijke begeleiding geven.

Stuur een email naar info@minipak.nl.

MINIPAK VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN

Minipak Boekhouding Pro is geschikt voor gebruik door administratie-kantoren. Met de Pro-versie kunnen een onbeperkt aantal administraties worden gevoerd.
Hieronder een opsomming van andere, voor administratiekantoren handige, functies:

  • Administraties kunnen per email met klanten worden uitgewisseld. Dit kan per boekjaar of voor alle boekjaren tegelijk (TotaalBackup per admin).
  • Er kunnen (lege) standaard administraties worden aangemaakt, welke kunnen worden gekopieerd bij aanmaak van een administratie voor een nieuwe klant. Een standaard administratie kan ook worden bewaard als standaard rekeningschema.
  • Journaalposten kunnen vanuit het vorige boekjaar worden gekopieerd.
  • Door de bedrijfsmiddelen vast te leggen (zie Onderhoud/ Afschrijvingen) kunnen afschrijvingsjournaalposten automatisch worden aangemaakt.
  • In de dagboekvensters kunnen controle-tellingen per regel of alle regels worden gemaakt.
  • De Auditfile voor de belastingdienst kan worden aangemaakt.
  • Er kan een consolidatie-administratie worden aangemaakt voor een te selecteren aantal administraties.
  • Er zijn functies voor import van rekeningschema's en dagboekmutaties (financieel en memoriaal).
  • VerliesWinst en Balans kunnen worden geŽxporteerd in RTF-formaat voor import in een tekstverwerkingsprogramma. Daaraan kunnen dan toelichtingen worden toegevoegd.
  • Er kan een grootboekfilter worden ingesteld zodat klanten tijdens het boeken dagboeken alleen de courante rekeningen in het grootboek-venster kunnen zien en selecteren.

Er is een regeling voor wederverkoop van Minipak aan klanten van administratiekantoren.
Voor klanten welke Minipak kopen op aanbeveling is er een provisie-regeling.
Stuur voor meer informatie over wederverkoop en provisie een email naar info@minipak.nl.

Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl Betalingswijze
Facebook LinkedIn