Brasschaatstraat , Breda
088-6464725 verkoop / 0900-6464725 ondersteuning

Boekhouding vragen

Snel, gemakkelijk en zeer uitgebreid

Minipak Boekhouding
vragen

Hoe kan je je boekhouding zo effectief mogelijk inrichten?

Als je je boekhouding zo goed mogelijk wilt gebruiken is kennis van je boekhoudprogramma een must!

In onderstaande lijst vind je de meest voorkomende vragen over Minipak Boekhouding.

Minipak Boekhouding is een gemakkelijk te bedienen programma, dat erg uitgebreid is. Hierdoor kunnen er zaken wellicht niet in één oogopslag duidelijk zijn. Kijk altijd eerst bij het vraagteken op iedere pagina om de desbetreffende informatie te bekijken.

Mocht je vraag er niet bijstaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

boekhouding

De nu beschikbare versie is 1.20, gepubliceerd op 04-12-2014 laatste update is van 09-07-2019

Ja er worden nooit gegevens verwijderd of overschreven. Na invoer van de licentiegegevens verandert alleen de naam boven het programma, u kunt verder gaan waar u gebleven was. 

In Minipak Boekhouding worden openstaande posten gemaakt uit de omschrijving in de verkoop- en inkoopboeken. Er hoeven geen debiteuren en crediteuren aangemaakt te worden, waardoor er erg snel geboekt kan worden.

Verkoop- en inkoopfacturen kunnen worden geboekt in verkoop- en inkoopdagboeken. In de financiële dagboeken zoals Kas en Bank kunnen de betalingen op desbetreffende facturen af/bij geboekt worden. Eén of meer openstaande facturen kunnen worden geselecteerd uit openstaande facturenvensters (bij de beta-versie wordt het bedrag automatisch gematcht). Openstaande posten en debiteuren /crediteuren kaarten kunnen worden bekeken en afgedrukt.uit

In het boekhoudprogramma kunnen geen in- en verkoopfacturen worden geproduceerd. Voor het maken van verkoopfacturen, inkoopfacturen, offertes en meer kunt u Minipak Factuur downloaden. Het is wel mogelijk facturen en inkopen in te geven in Minipak Boekhouding.

Ja, tussen Minipak Boekhouding en Minipak Factuur kunnen de volgende gegevens worden uitgewisseld :

  • Nieuw aangemaakte facturen(inkoop en verkoop) kunnen worden geïmporteerd in Minipak Boekhouding
  • Betalingen geboekt in Minipak Boekhouding kunnen worden doorgezet naar Minipak Factuur
  • Omzet- en kostensoorten tabellen kunnen worden geïmporteerd in Minipak Factuur
  • In Minipak Factuur kan een vergelijkingslijst worden gemaakt van openstaande posten in boekhouding en facturering

Deze versie van Minipak is niet geschikt om met meerdere gebruikers tegelijkertijd aan één administratie te werken. Het programma kan wel op een netwerk worden geïnstalleerd. Als er meerdere administraties zijn aangemaakt, kan wel tegelijkertijd in verschillende administraties gewerkt worden, behalve de hoofdadminstratie.

Minipak Boekhouding is alleen geschikt voor het besturingssysteem Windows.

Het programma kan op een Apple / MAc gebruikt worden met een programma dat het draaien van Windows programma’s op een Apple / Mac mogelijk maakt,, b.v. Virtual Box(Oracle, gratis), Parallels, VMware. Daarbij is ook Windows zelf nodig. Als u over een Mac PC beschikt met Intel processor kan daarop ook Windows worden gedraaid, dus ook Minipak.

Ja, alleen de BTW- percentages dienen te worden aangepast. Er kunnen drie BTW percentages gebruikt worden.

Deze melding wordt veroorzaakt door in gebruikname van een nieuwe FTP-server. Het programma kan de in het programma genoemde server niet meer bereiken. U dient hiervoor de laatste versie van het programma te downloaden en op dezelfde plaats opnieuw te installeren. 

Er kunnen bedragen van EUR 999.999.999 worden geboekt en is het maximaal balanstotaal EUR 9.999.999.999. 

Maximum grootte van de bedragen is instelbaar.

Zie hiervoor de uitleg op pagina jaarafsluiting

U dient in Minipak Boekhouding te werken met een factuurcode, b.v. } (afdrukken, openstaande posten, instellingen, algemeen). Standaard staat deze code al ingevuld.

Indien deze niet ingevuld staat en er wordt een ander nummer in de omschrijving gebruikt dan het Minipak factuurnummer , b.v. een crediteurnummer of datum, etc., wordt het factuurnummer niet door Minipak herkend en wordt de betaling weggezet op de openstaande postenlijst als betaling zonder bekend factuurnummer. Vul in dit geval de factuurcode alsnog in en corrigeer de oudere betalingen door te zorgen dat het Minipak factuurnummer als enige cijferreeks in de omschrijving van de betaling staat.

De lengte van de grootboekrekeningnummers is 4 posities. In plaats van nummers kunnen ook gemakkelijk te onthouden alfabetische codes worden gebruikt.

Nee, er kan alleen in een jaaradministratie worden geboekt. Dit kan een kalenderjaar zijn alsmede een gebroken boekjaar(hele maanden). Er kan in vorige boekjaren worden geboekt als deze nog niet afgesloten zijn. Doordat er niet met af te sluiten periodes wordt gewerkt, gaat het boekhouden erg snel en is flexibel aan te passen bij wijzigingen.

Wel kunnen er tal van lijsten in zelf te kiezen periodes worden afgedrukt of ingezien. 

Nee, in het Minipak programma kan slecht met één valuta gewerkt worden.

Journaalposten uit de programma’s Logisal Salaris en Loon/RoosRoos kunnen worden geïmporteerd.

Er zal aan Minipak Boekhouding geen functionaliteit worden toegevoegd voor het verzenden van aangiftes, jaarrekeningen etc, via Digipoort. De hiervoor benodigde certifcaten zijn te duur. Wel wordt gekeken naar uitgifte via een zogenaamd portal. In onze nieuwe versie is het mogelijk bestanden aan de te maken van de jaarrapportage die geupload kunnen worden in portals.  Portals zijn b.v. XbrlOne(Semansys), Fiscaal gemak (Unit4), CreAim of XBRL reports. Aan het gebruik van deze portals zijn kosten verbonden. 

Een vorm van XBRL rapportage is de XML Auditfile voor de belastingdienst, welke beschikbaar is in het menu Onderhoud, diversen 

 

U kunt bij de bank uw mutaties downloaden in SWIFT (MT-940 formaat) of SEPA (CAMT.053) XML. Mochten deze bestanden niet beschikbaar zijn b.v. bij een Mollie bestand, dan kunt u dit zelf omzetten naar een MT-940 bestand met de software van  Coenfin