Ondersteuning


Van huis uit zijn Minipak Boekhoudprogramma en Factuurprogramma heel gebruiksvriendelijke programma's.
Dat wil niet zeggen dat u nooit eens een vraag kunt hebben. Daarom bieden we u de mogelijkheid tot extra ondersteuning. U kunt zelf bepalen of u kiest voor 1 jaar ondersteuning of voor doorlopende ondersteuning. Zeker als u gebruik gaat maken van het boekhoudprogramma is het verstandig te kiezen voor (minimaal) 1 jaar ondersteuning. Binnen één jaar doorloopt u immers de gehele boekhoud-cyclus, vanaf het inrichten van een administratie tot en met de eerste jaarafsluiting.

Ondersteuning kopen

Welke ondersteuning krijgt u?

Ondersteuning wordt gegeven voor de volgende onderwerpen:
 • Het gebruik van programma's.
 • Het functioneren van programma's.
 • Het downloaden en installeren van programma's en updates.
 • Technische vragen i.v.m. gebruikte hard- en software.
 • Het herstel van beschadigde bestanden.

Vragen van boekhoudkundige en/of administratieve aard vallen niet onder de dekking.

Hoe krijgt u ondersteuning?

U kunt kiezen voor begeleiding via:
 • Telefoon 088 64 64 725 (088-MINIPAK) Betaalde ondersteuning
 • Telefoon 0900 64 64 725 (0900-MINIPAK) Helpdesk (80 cnt/min)
 • Email: support@minipak.nl

Waar nodig kan online ondersteuning via Internet worden verleend.

De tijden waarop we u van dienst zijn, zijn maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Boekhoud-cursus

Deze kunt u bekijken, downloaden of afdrukken op de cursus-pagina.

Persoonlijke begeleiding

Wilt u optimaal gebruikmaken van de vele mogelijkheden in de programma's van Minipak? Dan adviseren we u om gebruik te maken van de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding.

De persoonlijke begeleiding is toegespitst op het gebruik van het boekhoudprogramma Minipak Boekhouding. Uiteraard kunt u ook begeleiding aanvragen voor het Minipak Factuurprogramma.
Het is aan te raden om persoonlijke begeleiding aan te vragen op het moment dat u gaat starten met Minipak. U voorkomt dan dat u een verkeerde start maakt met uw boekhouding met het risico dat u de complete administratie opnieuw zou moeten invoeren.

Wat kost persoonlijke begeleiding?
De gemiddelde duur van persoonlijke begeleiding is twee à drie uur. Het uurtarief is ca. 65 euro excl. btw. Duur en tarief kunnen in overleg met de instructeur worden vastgesteld. Op aanvraag wordt een lijst met instructeurs in uw regio verstrekt.

Waar kunt u op rekenen?
Het persoonlijk voor u inrichten van een administratie houdt onder meer de volgende punten in:

 • Eventuele installatie van het programma.
 • Opstellen van het rekeningschema voor uw bedrijf/branche.
 • Instellen van de benodigde btw-tarieven.
 • Aanmaken van de benodigde dagboeken.
 • Uitleg en tips over het boeken van dagboekmutaties.
 • Instellen en uitleggen van Importeren Internetbankieren-mutaties.
 • Uitleg over het boeken van verkopen, inkopen, faktuurbetalingen en openstaande posten.


Hoe aanvragen?
Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding? Neem dan contact op met 088 64 64 725 (088-MINIPAK) of stuur een email naar info@minipak.nl.

Ondersteuningsduur

In principe is het aantal telefoongesprekken en emails voor ondersteuning niet aan een maximum gebonden. Evenwel is het tarief voor ondersteuning (60 euro excl. btw) gebaseerd op 1 uur telefonische ondersteuning cq. email-beantwoording. Bij een gemiddelde gespreksduur van 5 minuten komt dit neer op 12 gesprekken.
Mocht in de praktijk blijken dat de totale gespreksduur ernstig wordt overschreden dan behoudt Minipak zich het recht voor de ondersteuning voor onbepaalde tijd op te schorten.

Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl Betalingswijze
Facebook LinkedIn