Jaarafsluiting in Minipak Boekhouding


Het is niet ingewikkeld om in Minipak Boekhouding een boekjaar af te sluiten. Het programma regelt het grootste gedeelte van de jaarafsluiting zelf. Het is wel belangrijk om eerst enkele stappen door te lopen.

  • Boek alle verkoopfacturen en inkoopfacturen van het betreffende jaar. De factuurdatum is bepalend voor het boekjaar, niet de datum van betaling.
  • Controleer de saldi van banken en kas en corrigeer deze eventueel.
  • Boek de afschrijvingen.
  • Als voorraad wordt bijgehouden: Stel de waarde van de voorraad vast.
  • Loop de grootboekkaarten na op onrechtmatigheden.

Nu kunt u de jaarafsluiting gaan uitvoeren. Ga hiervoor naar het venster Jaarafsluiting in het menu Onderhoud/Diversen:


Voorlopige of definitieve afsluiting
Bij een voorlopige afsluiting wordt er een nieuw (volgend) boekjaar aangemaakt maar blijft het oude boekjaar toegankelijk voor correcties. Indien u definitief afsluit kunt u het voorgaande boekjaar alleen nog inzien.

Overlopende posten meenemen naar 2019
Indien u deze keuze aanvinkt worden alle nog openstaande facturen van debiteuren en crediteuren meegenomen naar het boekjaar 2019, waarin deze geselecteerd kunnen worden voor het afboeken van betalingen. Wordt dit niet aangevinkt dan dienen overlopende betalingen te worden afgeboekt op de beginsaldi Debiteuren/Crediteuren (dmv. een @-teken vůůr het factuurnummer).

Beginbalans 2019
Hiermee worden de eindcijfers van 2018 meegenomen voor de beginbalans naar 2019 Als u de beginbalans 2019 handmatig wilt ingevoeren, kunt u het vinkje weghalen.

Resultaat 2018 boeken op rekening
Klik op het pijltje omlaag om alle (balans-) grootboekrekeningen te tonen. Meestel wordt hier de rekening Kapitaal of Eigen vermogen gekozen.

Btw-journaalpost aanmaken
Hier kunt u Minipak automatisch een Btw-journaalpost laten aanmaken. Hiermee worden de diverse Btw-grootboekrekeningen op nul gezet voor het nieuwe boekjaar. Er kan zelf gekozen worden voor een dagboek memoriaal waarin deze boekingen gemaakt worden.

Klik nu vervolgens op Doorgaan.
Hierna wordt nogmaals gevraagd of het jaar afgesloten dient te worden, klik op OK.
Vervolgens wordt er een melding gemaakt dat er een backup is aangemaakt, klik op OK.
Dan verschijnt als laatste vraag of backup-bestanden verwijderd dienen te worden en alleen de laatste drie backups te bewaren, klik naar believen op Ja of Nee.
De melding 'Jaarafsluiting 2018 is klaar' verschijnt en links onderin het hoofdvenster wordt de nieuwe snelkoppeling 2019 zichtbaar.
U kunt nu met boeken in 2019 beginnen.

Zie voor een gedetailleerde uitleg de helptekst (Blauw vraagteken-ikoon) van het venster Jaarafsluiting.
Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl Betalingswijze
Facebook LinkedIn