Minipak Boekhouding 1.26 Correcties

Update-info versie 1.26

15-03-2018

- Totaalbackup-bestanden werden ook in de Totaalbackups opgenomen. Dit is hersteld.
- Importeren van het nieuwe Rabobank csv-mutatiebestand is toegevoegd.

17-08-2017

- Voor een juiste werking onder de Windows 10 Creators update is een correctie aangebracht.

10-01-2017

- Het afboeken van creditnota's in Fakturen/Inkopen werkte niet goed. Dit is gecorrigeerd.
- Bij het Terugdraaien van een Jaarafsluiting wordt eerst backup van het huidig boekjaar gemaakt.
- Bij wijzigen van een grootboekrekening vanuit het dagboekvenster viel het saldo weg.
- In bepaalde gevallen werden geen subtotalen in de Balans afgedrukt.

19-03-2015

- In een gebroken boekjaar viel in het BtwOverzicht/Maandaangifte december niet binnen het boekjaar.
- Er werden abusievelijk aantallen vermeld in de export van het VW-Balans-overzicht.

31-10-2014

- Het Tekstfilter in het venster Tussenbestand Import gaf de tekst 'Empty' bij te verwijderen tekstdelen. Dit is hersteld.
- In een afgesloten boekjaar bleek het mogelijk in een memoriaaldagboek via het context-menu journaalposten te kopieren en vaste journaalposten aan te maken. Dit is gecorrigeerd.
- Bij import van Marge-VerkoopFakturen werd de inkoopprijs niet goed berekend voor artikelen met een omschrijving over meerdere regels.
- Na aanmaak van een TotaalBackup viel de menu-optie Boeken/Administraties weg.
- Als bij selectie van openstaande fakturen de omschrijvingstekst langer wordt dan 60 tekens (max. omschrijvingslengte) wordt een waarschuwing gegeven.
- Bij aanmaak van regels voor de Import/KostenSoortenTabel (conversietabel) konden de gbkrekeningen debiteuren en/of crediteuren niet konden worden geselecteerd. Dit is hersteld.
- Er zijn enige andere kleine correcties uitgevoerd.

Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl