Update-info Minipak Faktuur

Correcties versie 1.20

Versie 1.20 (04-12-2014)

 • De mogelijkheid PAIN (IBAN/SEPA) (EURO) Incasso/Verzamelbetalingen-bestanden te kunnen maken is toegevoegd. Zie Onderhoud/Instellingen/Modules en Inkopen/Instellingen/Algemeen.
 • Regel-offertes kunnen worden gekopieerd naar het Inkopen/Bestellingen-venster. Voor elke op de offerte voorkomende leverancier kan een inkoop-faktuur/bestelling worden aangemaakt. Zie het venster Offertes/Instellingen/BestelOrders.
 • In- en VerkoopFakturen kunnen gelinieerd worden afgedrukt.
 • In de KlantenTabel kunnen een aantal Extra velden worden gebruikt en kunnen een aantal velden worden in- of uitgeschakeld. Tevens kunnen een aantal veldnamen worden aangepast
 • Aan herinneringen kunnen nu aanmaningskosten worden toegevoegd, zie Afdrukken/ Standaardbrieven/ Herinnering/ Wijzigen/ Helptekst.
 • Bij aanmaken/wijzigen van in- en verkoopfakturen kan direkt in het klantnaamveld worden gezocht/gefilterd door een deel van de naam in te geven. De juiste klant kan dan uit de getoonde (gefilterde) afrol-lijst worden gekozen.
 • bij aanmaken/wijzigen van regelfakturen kunnen artikelgegevens direkt in de ArtikelCode- en/of Omschrijvingskolommen worden gezocht/gefilterd door een deel van de ArtikelCode of Omschrijving in te geven. Het juiste Artikel kan dan uit de getoonde (gefilterde) afrol-lijst worden gekozen.
 • Aan de Project-overzichten zijn Inkoop-fakturen toegevoegd zodat het resultaat per project kan worden bekeken.
 • In de Inkopen-module kunnen naar keuze projecten per faktuur of per faktuurregel worden ingegeven.
 • In het venster Boeken betalingen/Wijzigen kunnen voorschotten worden geboekt. Ook op een offerte kan een voorschot worden ingegeven.
 • Bij het aanmaken/wijzigen van fakturen kunnen via het contextmenu andere (oude) fakturen worden bekeken.
 • In het Omschrijvingsveld van de regelfaktuur kan een extra sub-kolom worden opgenomen. Deze kan gebruikt worden om datums of eenheden vertikaal uitgelijnd af te drukken.
 • In een Faktuuropmaak kan een opmaak voor een Pakbon worden opgegeven. Deze wordt dan tegelijk met de faktuur afgedrukt. Tevens kan een VerzendAdres als adres voor de Pakbon worden opgegeven.
 • Voor verzending via email/SMTP kan in het onderwerp en de tekst van de email de eerste regel (vrije tekst) of eerste omschrijving (regelfaktuur) van een faktuur als onderwerp worden overgenomen.
 • De Inhoud van backups kan worden ingezien door in de vensters Backup maken/Terugzetten de rechter muisknop te drukken.
 • Ingesteld kan worden dat na aanmaak van een autobackup aanwezigheid en grootte van het aangemaakt Backup-bestand worden gemeld.
 • Bij het afdrukken van een selectie van meer fakturen is de vraag selectie/Huidige faktuur afdrukken weer toegevoegd.
 • Voorraden kunnen op nul worden gezet, met of zonder aanmaak van mutatie-regels.
 • Er kan een lijst Alle voorraadmutaties worden afgedrukt/geexporteerd, zie Voorraad/Mutaties/Afdrukken.
 • In de faktuuropmaak kan een aparte naam voor digitale kopie-bestanden, bv. pakbon, orderbevestiging etc. worden opgegeven.
 • Het maximale aantal decimalen voor Aantal-velden is verhoogd naar 3.
 • Bij aanmaak van het Clieop03-verzamelbetalingenbestand kan worden opgegeven of het Volgnummer van de inkoopfaktuur ook (met/zonder FaktCode) in de omschrijvingen wordt opgenomen. Dit tbv. de Openstaande posten-registratie binnen Minipak Boekhouding.
 • De optie Export fakturen naar SnelStart is toegevoegd, zie Onderhoud/Diversen.
 • Per Klant kan een vaste OmzetSoort en/of KostenSoort worden ingesteld. Deze heeft prioriteit bij aanmaak van Verkoop- en/of InkoopFakturen.
 • In Klantgegevens/Voetregels/Faktuur kunnen nu ook vaste regelfaktuurgegevens worden ingeven.
 • De hoogte van het Tekstblok van de regelfaktuur kan worden ingesteld.

Versie 1.19 (01-03-2012)

Fakturen verzenden per email

 • Voor verzending van fakturen, offertes etc. per email is aan het programma een ge´ntegreerde pdf-generator toegevoegd. Hierdoor hoeft geen extern pdf-stuurprogramma (Pdf995 of PDFCreator) te worden gebruikt/ge´nstalleerd.
 • Voor het verzenden van fakturen, offertes etc. is aan de betreffende vensters een Verzenden-knop toegevoegd. Deze is alleen zichtbaar als in Instellingen/Modules Verzenden via Email/SMTP is aangevinkt.
 • Er kan een achtergrond-pdf worden opgegeven voor fakturen, offertes etc. Dit kan bv. het bedrijfpapier zijn. Bijlages en achtergronden kunnen worden opgegeven in het venster Onderhoud/Instellingen/Email.
 • Tevens kan voor te verzenden fakturen, offertes etc. een extra bijlage worden opgegeven, bv. leveringsvoorwaarden.
 • Er kan een selectie worden gemaakt van meerdere fakturen voor meerdere klanten welke ÚÚn voor ÚÚn worden verzonden.
 • Verzending van documenten kan ook via SMTP geschieden. Er wordt dan direkt via Internet verzonden, dus niet via het email-programma. SMTP-verzendingen worden in een logboek bijgehouden.
 • Er dienen enige SMTP-instellingen te worden opgegeven.
 • Per admin kunnen aparte SMTP-instellingen worden opgegeven.
 • Ingesteld kan worden het emailprogramma wel of niet te openen na aanmaak van emails.
 • De optie Email-adres Ingeven/Wijzigen voor verzenden enkele Fakturen/Offertes is toegevoegd.
 • Aan het Instellingenvenster is een tabblad Pdf toegevoegd waarop enige pdf-instellingen kunnen worden ingegeven.
 • De meeste lijsten kunnen ook worden geŰxporteerd naar een pdf-bestand.
 • De lijsten kunnen nu ook worden verzonden per email.

Marge-regeling Btw

 • Fakturen, zowel regel- als vrije tekst-fakturen, kunnen volgens de marge-regeling Btw worden opgesteld. In de Btw-instellingen kan het gebruik van de marge-regeling worden ingeschakeld.
 • Voor berekening van de Btw-marge dient de inkoopprijs van goederen te worden opgegeven. Dit kan in de omschrijving van een faktuurregel (IP 999) of, als de Voorraad-module wordt gebruikt, in de ArtikelenTabel.
 • In de Specificatie van het BtwOverzicht worden de marge-verkopen afgedrukt. Zie voor details de helptekst van het BtwOverzicht.
 • Als ook gebruik wordt gemaakt van Minipak Boekhouding: Marge-fakturen kunnen worden ge´mporteerd in beta versie 1.26.

Voorraad-reserveringen

 • De Offerte-module kan worden gebruikt voor het reserveren van Artikelen.
 • Artikelen opgenomen in offertes met de status 'Akkoord' worden gereserveerd. Dit geldt alleen voor regel-offertes.
 • In de Instellingen van het Offerte-venster kan het gebruik van Offerte-statussen worden ingeschakeld.
 • In de Instellingen van het Voorraad-venster kan registratie van reserveringen worden ingeschakeld.
 • Als registratie van reserveringen is ingeschakeld, worden in het Voorraad-venster de kolommen Reserveringen en Vrije voorraad zichtbaar.
 • In het contextmenu van het Offerte-venster kan de lijst Reserveringen worden afgedrukt.
 • Bij voorraadtekort-meldingen wordt rekening gehouden met reserveringen.
 • De Offerte-statussen 'Showroom' en 'RMA' zijn toegevoegd. Beide worden geteld als reservering.
 • Tijdens aanmaak/wijzigen van offertes kan de status worden aangepast.

FaktuurOpmaak

 • Het maximum aantal opmaken is uitgebreid naar 99.
 • Er kan een 2e logo worden afgedrukt.
 • Er is een 2e Extra blok toegevoegd.
 • Er kunnen vaste tekstregels, voor bv. aanbiedingen, op de regelfaktuur en -offerte worden afgedrukt.
 • Voor de RegelFaktuur kan voor de Btw-kolom worden ingesteld of de BtwCode (H/L), BtwNaam (Hoog/Laag) of het percentage (19%/6%) wordt afgedrukt. De namen Hoog, Laag, Divers, Nul en Verlegd kunnen eventueel worden gewijzigd/vertaald op het tabblad Teksten.
 • In de Extra Tekstblokken van een faktuuropmaak kunnen nu document-titels voor een Faktuur, Offerte en de Herinnering worden opgegeven. Zodoende kan ÚÚn opmaak voor drie documenten worden gebruikt.
 • De Totaal Faktuur-regel kan vet worden afgedrukt.
 • In regelfakturen kunnen subtotalen worden toegevoegd. Dit kan door in de omschrijving het woord 'Subtotaal' te vermelden. Met Ctrl-S kan dit woord worden ingezet. Zie ook het contextmenu.
 • De lokatie van het Tekstblok op regelfakturen kan worden ingesteld op Boven kopregel of boven of onder faktuurregels.
 • Tevens is de optie Tekstblok/Niet afdrukken toegevoegd.
 • Op de faktuur kunnen de bedrijfsgegevens onder de ondermarge worden afgedrukt.
 • Bedrijfsgegevens kunnen rechts worden aangelijnd.
 • Het afdrukken van de (bedrijfs)naam kan worden onderdrukt.
 • Op het tabblad RegelFaktuur is optie 'Kolom Magazijn-lokatie Artikelen afdrukken' toegevoegd voor het afdrukken van pakbonnen.
 • Het Valuta-teken kan in de Prijs/Bedrag-kolommen van de regelfaktuur worden afgedrukt.
 • Een aantal FaktuurTeksten zoals Korting, StaffelKorting, KredietBeperking en Betaling Uiterlijk zijn nu wijzigbaar in OpmaakInstellingen.
 • Er kan een standaard klant worden ingegeven, bv. voor kontant-klanten.
 • Een kopie-faktuur kan op een tweede printer worden afgedrukt. Deze kan worden gedefinieerd in een VervolgOpmaak.
 • Projectgegevens-velden (nummer/naam) zijn toegevoegd.
 • In het FaktuurOpmaak-venster kunnen de onderdelen in micro-steps verplaatst worden met pijl-toetsen.
 • Op kassastroken wordt de kolom Aantal op variabele breedte afgedrukt.

Update

 • Nieuwe versies van het programma kunnen vanuit het programma via het menu Help/Update worden opgehaald en ge´nstalleerd.
 • Tevens is een update-kontrole toegevoegd welke 1x per maand kontroleert op nieuwe versies. Deze kan worden uitgeschakeld in de instellingen.

Artikelen

 • In Onderhoud/Instellingen is het tabblad Artikelen toegevoegd.
 • Op dit tabblad kan worden ingesteld dat voor het toevoegen van Artikelen automatisch de eerstvolgende vrije code wordt ingezet.
 • De Artikelentabel kan worden hernoemd naar DienstenTabel.
 • Voor ArtikelOmschrijvingen over meer regels kan worden ingesteld dat bij selectie van het artikel op een faktuur de ArtikelCode alleen voor de eerste regel wordt overgenomen.
 • Voor Samengestelde Artikelen kan voor tweede en volgende regels een inspring worden ingesteld.
 • De Leveranciers in Wijzingen ArtikelTabel worden nu op alfabet getoond.
 • Bij Tab-gescheiden formaat export (Excel) van het Artikelbestand worden alle kolommen geŰxporteerd voor her-import van een gewijzigd bestand.
 • Aan Import ArtikelenTabel zijn de kolommen KostenSoort,No_Voorreg en Samenstell toegevoegd voor herimporteren van de geŰxporteerde ArtikelTabel.
 • Aan de ArtikelenTabel is de omschrijving verlengd naar 500 tekens ivm. het tekstblok in de omschrijvingen .
 • Het aantal decimalen voor Faktuur- en Voorraad-aantallen kan worden ingesteld (0/1/2).

Klanten

 • Bij gebruik van de PostcodeTabel wordt het Postcode-veld bij invoer van adressen boven/voor het Adres-veld geplaatst.
 • Het veld BankRekening in de klantgegevens is zodanig aangepast dat ook Internationale bankrekeningnummers (IBAN-nrs) kunnen worden ingegeven. IBAN-nummers worden op juistheid gecontroleerd.
 • Bij ContanctPersoon 'Ipv. Naam afdrukken' worden ingesteld, waarmee een klant als natuurlijk persoon kan worden benaderd.
 • Per klant kan een vast Btw-tarief worden ingesteld in de klantentabel. Alle gebruikte tarieven kunnen nu worden gekozen.
 • De Btw-tarieven EU (Nul)/Buiten EU (Nul) toegevoegd voor bepaling van OmzetSoort en Btw-specifikaties.
 • Klantadressen kunnen per klant worden afgedrukt via Kopieren/Huidig adres.
 • Het klantadres kan in het faktuurvenster naar klembord worden gekopieerd.
 • Het direkt berekenen van KlantKortingen kan worden uitgeschakeld om deze te vervangen door een korting per faktuur.
 • In de PrijsAfspraken per klant kunnen StaffelKortingen per artikel of groep artikelen worden opgenomen. Zie voor uitleg de helptekst van de KlantenTabel.
 • In Instellingen/Klanten kan worden aangegeven of de ContactPersoon, het Vrije veld of een deel van de FaktuurOmschrijving wordt getoond in de klantnaam-kolom van faktuur- en offerte-vensters.
 • Op de lijst KlantenTabel is de Klantnaam verlengd van 20 naar 35 tekens.
 • Alle kolommen van de klantgegevens kunnen worden geŰxporteerd en ge´mporteerd, voor bv. bewerking in Excel.

Postcodes

 • De postcode-bestanden worden nu ook bij installatie van het faktuurprogramma ge´nstalleerd. Dit zijn nieuwe (rechtenvrije 6PP) postcode-bestanden.
 • Bij een update van het programma worden ook de postcode-bestanden ververst.
 • Het afdrukken van TNT/NLpost adres-barcodes (KIX) is toegevoegd.
 • Adresgegevens van geselecteerde fakturen kunnen worden geŰxporteerd naar een TNT-verzendingen-bestand.

Fakturen

 • Een Faktuur kan worden gekopieerd naar het Offerte-bestand via het contextmenu van het faktuurvenster.
 • Oude fakturen kunnen t/m. een aan te geven datum in het fakturen-venster onzichtbaar worden gemaakt (zie Instellingen).
 • De Exportdatum (bij import van fakturen in de boekhouding) kan met de hand t/m. een bepaalde datum aan de fakturen worden toegevoegd. Dit voor als de boekhouding op een andere PC wordt gedaan.
 • Bij importeren fakturen is berekening van de fakturen gekorrigeerd. Incl.btw-fakturen werden niet juist berekend.
 • Bij kopieren fakturen kon geen Opmaak worden gekozen als was ingesteld Opmaak kiezen bij aanmaak faktuur. Dit is gekorrigeerd.
 • Voor Verzamelen pakbonnen kan de documentnaam Pakbonnen worden gewijzigd naar een andere documentnaam.
 • Verwijderde fakturen (Verkoop/Inkoop) kunnen worden teruggehaald via Shift-Alt-R.
 • In de totaalregel van de incl.btw-faktuur worden Btw-percentages ipv. tariefnamen afgedrukt.
 • De faktuurstatus 'Op rekening' is toegevoegd.
 • Digitale (Verkoop)FaktuurDocumenten (Bijlagen) kunnen nu ook vanuit het programma worden bekeken met de Ctrl-O-toetskombinatie. Voor InkoopFakturen kon dit al.
 • Ingesteld kan worden geŰxporteerde fakturen niet meer te kunnen wijzigen/verwijderen.
 • Als 'GeŰxporteerde fakturen niet meer wijzigen of verwijderen' is ingesteld wordt bij dubbelklik op een faktuur de faktuur getoond.
 • Bij wijzigen van het aantal en een regelfaktuur worden bij een artikel met kortingstaffel de prijs en bedrag aangepast.
 • Voor fakturen excl. btw met meerdere btw-tarieven kan het Totaal Btw-bedrag worden vermeld in de totaalregel.
 • Bij aanmaak van een faktuur kan een klant worden gekozen door invoer van het klantnummer.
 • De functie Zoek Teksten (Filter) is ook aan het contextmenu van het Fakturen-venster toegevoegd.

Resultaat

 • In Instellingen kan kan worden aangegeven of bij het opstellen van een verkoopfaktuur of offerte de inkoopprijzen zichtbaar zijn en het resultaat van de faktuur kan worden ingezien.
 • Inkoopprijzen zijn zichtbaar in een hint/tooltip welke getoond wordt als de muis boven de artikelcode wordt gehouden.
 • Voor het resultaat is de knop Resultaat beschikbaar.
 • Resultaten kunnen ook worden ingezien via het contextmenu van de Fakturen- en Offerte-vensters.

Voorraad

 • Aan het Voorraadmutatie-venster is bij een Levering de naam van de afnemer toegevoegd.
 • Bij Afdrukken Voorraadlijsten kan een enkele leverancier worden geselecteerd.
 • In het contextmenu van het Offerte/Wijzigen-venster is het scherm Aktuele voorraad toegevoegd.
 • In het scherm Aktuele voorraad kunnen mutaties per Artikel worden opgevraagd.
 • Voorraadmutaties kunnen op volgorde van Artikelcode/datum worden gesorteerd tijdens een reorganisatie.

Afdrukken

 • Lijsten en Regelfakturen kunnen gelinieerd worden afgedrukt.
 • In Afdrukken/Losse brieven kunnen de brieven worden bewaard.
 • Bij Afdrukken/Openstaande Posten op KlantNaam werd geen rekening gehouden met klantnummers. Dit is gekorrigeerd.
 • Op de lijst Afdrukken/Openstaande Posten/Controle Boekhouding zijn de deelbetalingen toegevoegd.
 • Openstaande posten kunnen nu Van datum T/m datum worden afgedrukt.
 • Op de lijsten Afdrukken Verkopen per Artikel en Maand is het Winstpercentage toegevoegd.
 • Ingesteld kan worden of bij afdrukken naar printer een papierbak kan worden gekozen.
 • Aan Afdrukken/Exporteren faktuur-, offerte- en openst posten-lijsten naar tab-gescheiden bestand kunnen NAW-gegevens worden toegevoegd.

Incasso

 • Voor incasso-regels kan een Vaste Omschrijving worden opgegeven.
 • Aan de Incasso-instellingen is het veld FaktuurCode toegevoegd.
 • Voor Clieop03-bestanden (Incasso/Betalingen) is de extensie instelbaar.

Herinnering

 • Op de Betalingsherinnering kunnen bij meerdere fakturen Totalen worden afgedrukt voor de kolommen Faktuurbedrag, Bedrag Betaald en Bedrag Open. Dit kan door gebruik van de variabelen @FBEDRT, @FBEDRBT en @FBEDROT.
 • Herinneringen kunnen vanuit het contextmenu (F2) van het faktuurvenster worden afgedrukt.

Inkopen

 • InkoopFakturen kunnen naar de Historie InkoopFakturen worden verplaatst.
 • In de Inkopen-module kunnen nu meerdere Klantgroepen als Leveranciers/Crediteuren worden geselecteerd.
 • Bij gebruik van de Inkopen-module wordt voor het veld Leverancier in ArtikelTabel verwezen naar Klantgroep Leveranciers, mits gedefinieerd in de instellingen van het Inkopen-venster.
 • In het contextmenu van het venster Inkopen is de optie Zoek tekst (Filter) toegevoegd, waarmee de inkoopfakturen en inkoop-faktuurregels kunnen worden doorzocht.

Diversen

 • Er is een backup-waarschuwing toegevoegd welke maandelijks waarschuwt als geen lokale of externe backup is aangemaakt. De waarschuwing kan worden onderdrukt.
 • Er worden nu lokale werkstation-instellingen vastgelegd voor oa. positie en formaat van het hoofdvenster.
 • Bij importeren van een admin kan een nieuwe admin worden toegevoegd.
 • Voor tweede en volgende administraties kunnen aparte licenties worden ingegeven, ivm. de benaming van de lijsten.
 • In de mappendialogen (vensters) worden nu ook de netwerk-lokaties weergeven.
 • Bestellingen van MijnWinkel.nl kunnen in XLS- (Excel) en XML-formaat worden ge´mporteerd.
 • Btw-tarieven kunnen per periode worden ingegeven.
 • Aan de Kalender zijn de weeknummers toegevoegd.
 • Bij aanmaak van periodieke fakturen wordt een gewijzigde contactpersoon uit de KlantenTabel overgenomen.
 • Autorisatie: Wijzigen/Verwijderen fakturen kan worden geblokkeerd.
 • Het programma is geschikt gemaakt voor gebruik op grote (widescreen) monitoren. De grootte en positie van het hoofdvenster kan worden gewijzigd en alle subvensters centreren initieel boven het hoofdvenster. Subsubvensters centreren boven de subvensters etc.
 • Het afdrukvoorbeeldvenster gebruikt de maximale hoogte of breedte van het venster.

Versie 1.18 (30-01-2007)

Windows XP stijl

Na installatie van de update wordt het uiterlijk van het programma getoond in het z.g. XP visual style uiterlijk. Voor de XP stijl kan een vertikale kolom-scheiding voor regelvensters worden ingesteld in Instellingen/Diversen. Door de XP stijl uit te schakelen wordt het oude (Windows 98) uiterlijk getoond.

Inkopen/Crediteuren (Pro)
 • Aan het programma is de module Inkopen toegevoegd. De module kan worden ingeschakeld in Onderhoud/ Instellingen/ Modules. In het Fakturen-menu komt dan de knop Inkopen beschikbaar.
 • In Inkopen kunnen alle inkoopfakturen worden vastgelegd per Crediteur/ Leverancier en Kostensoort.
 • Inkoopfakturen kunnen in Minipak Boekhouding worden geïmporteerd.
 • Btw op inkopen is als voorheffing opgenomen in het BtwOverzicht. Ook afdrachten kunnen worden geboekt voor een compleet BtwOverzicht.
 • Afgedrukt kunnen worden Fakturen, Faktuurlijsten, Openstaande posten en Inkopen (statistieken). 
 • InkoopFakturen kunnen worden afgedrukt als BestelOrder. Dit kan worden ingesteld in Inkopen/Contextmenu/Instellingen. Een Inkoopfaktuur/BestelOrder kan na ontvangst van de goederen (via het contextmenu) geheel in de voorraad worden geboekt.
 • Aangegeven kan worden of Inkoop-crediteuren al of niet worden getoond bij aanmaak Verkoopfakturen.
 • Ingesteld kan worden of bij het boeken van Inkopen de (laatste) prijs in de MaterialenTabel moet worden opgenomen.
 • Aan de MaterialenTabel is de Kostensoort Inkoop toegevoegd voor boeking van Inkoopfakturen.

Project-administratie

Aan het programma is een project-administratie toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld in Instellingen/ Modules. In het Projecten-venster kunnen fakturen en offertes per project worden aangemaakt en kunnen overzichten per project worden gemaakt.

Incasso/Elektronisch betalen (Pro)

Aan het programma is een module voor het aanmaken van incasso- en betaalbestanden toegevoegd. Hiermee kunnen z.g. ClieOp03-bestanden worden geproduceerd, welke u naar uw bank kunt sturen via telebankieren of Internet. Verkoopfakturen kunnen gezamenlijk worden geïncasseerd, inkoopkakturen kunnen gezamenlijk worden betaald. De module kan voor verkopen en inkopen apart worden geaktiveerd. Zie verder de helpteksten in het programma.

Fakturen inclusief Btw
 • Per faktuuropmaak kan worden aangegeven of prijzen en bedragen op regelfakturen in- of exclusief Btw moeten worden afgedrukt. Als gekozen wordt voor inclusief kan nu ook de aanmaak van de faktuur met inclusief-prijzen worden uitgevoerd. Zie ook de helpteksten in het programma.
 • In Instellingen/ Opmaken kan worden aangegeven of bij aanmaak van een nieuwe faktuur een opmaak kan worden gekozen. Zodoende kan gekozen worden voor een opmaak incl. of excl. Btw.
 • Bedragen op vrije tekst-fakturen kunnen nu ook incl. btw worden ingegeven. Dit  wordt ook aangegeven in de faktuuropmaak (Prijzen/Bedragen incl. Btw).
 • In de OpmaakInstellingen kan voor InclBtw-fakturen een BtwSpecifikatie van verschillende Btw-tariefbedragen worden ingesteld.

KontantFakturen
 • In Onderhoud/Instellingen kan worden aangegeven of voor het afdrukken van een KontantFaktuur de BetaalWijze kan worden ingegeven. De faktuur krijgt dan de status Betaald en de betaalwijze wordt op de faktuur vermeld.
 • Bij aanmaak van een KontantFaktuur hoeft in het KlantNaam-veld alleen de naam Kontant, Kontantfaktuur, Contant of Contantfactuur te worden ingegeven. Adres-, Postcode- en Plaats-velden hoeven dan niet te worden ingegeven. Aanmaak in en selectie uit de KlantenTabel van deze regel verdient aanbeveling. Zie ook de helptekst in dit venster.

Boeken betalingen
 • Fakturen kunnen in het Fakturen-venster direkt op status Betaald worden gezet met Ctrl-B of via het contextmenu.
 • Via het contextmenu kan ook het venster Betaling wijzigen worden geopend. Dit is hetzelfde venster als Boeken betalingen/Wijzigen.

Kortingen regelfakturen
 • Voor regelfakturen is de optie FaktuurKorting exclusief toegevoegd. Hiermee kan een kortingregel met het kortingbedrag worden toegevoegd waarbij de faktuurregels niet worden herberekend.
 • De optie 'Klantkorting x%' hernoemd naar 'FaktuurKorting inclusief'. Hierbij wordt de korting direkt afgetrokken van regelprijzen. Er wordt dan ook een kortingregel toegevoegd met het totale kortingbedrag vermeld in de omschrijving. Het kortingpercentage kan nu zelf worden aangepast.
 • Per faktuurregel kan een kortingregel worden tussengevoegd onder de faktuurregel. Het kortingspercentage kunt u zelf ingegeven.
 • Deze opties zijn beschikbaar in het contextmenu (F2). Zie voor meer informatie de helpteksten in de Kortingen-vensters.

Samengestelde Materialen

In de MaterialenTabel (Artikelen) kunnen Samengestelde Materialen worden vastgelegd. Via de knop Samenstellen in het Toevoegen/Wijzigen-venster kunnen andere materialen aan deze regel worden gekoppeld. Bij selectie van de regel voor een vrije tekst- of regelfaktuur worden ook alle gekoppelde materialen op de faktuur geplaatst. Per materiaal kan ook een afwijkende prijs worden ingegeven.

Zoeken Materialen

In het menu Opvragen is de optie Zoeken Materialen toegevoegd. In dit venster kan worden gezocht op een deel van de Omschrijvings- of Opmerkingstekst. Dit laatste veld is toegevoegd aan de MaterialenTabel. In dit veld kan b.v. een barcode worden opgenomen. Deze kan dan d.m.v. een barcode-scanner worden gezocht.

Barcodes scannen

Bij aanmaak van regelfakturen kan een regel worden aangemaakt door de barcode te scannen in de omschrijvingskolom. De barcode dient in de MaterialenTabel in het opmerkingveld te zijn opgenomen. Zie ook de helptekst in dit venster. Barcodes kunnen ook als MateriaalCodes worden gebruikt.

Markeren fakturen

In het Fakturen-venster konden meerdere regels worden gemarkeerd via de Ctrl-A toetscombinatie om deze gezamenlijk af te drukken. Dit is vervangen door de gebruikelijke Windows-funktionaliteit: Shift Up/Down, Ctrl-klik, Shift-klik, Ctrl-A (Alles) en Ctrl-Del (niets). Ctrl-X kan ook gebruikt worden om enkele regels te selecteren. Zie ook de contextmenu's (menu-knoppen/rechter muistoets/F2) .
Deze markeerfuncties kunnen o.a. in de Verkoop- en Inkoopfaktuur-vensters gebruikt worden om fakuren te markeren voor incasso of elektronisch betalen en voor selectie van meerdere fakturen voor een betalingsherinnering.

Tekstblok Regelfakturen

Aan het regelfaktuurvenster is de knop Tekstblok toegevoegd. Als u deze knop drukt wordt boven het regelvenster een tekstvak geopend waarin een tekst kunt ingeven welke boven de regels op de faktuur wordt afgedrukt. Door een tweede keer deze knop te drukken kan het tekstvak weer worden verborgen.

Teksten

In de Faktuur- en Offerte-vensters (vrije tekst- en regelfakturen/offertes) kunnen via het contextmenu (of Ctrl-T) vrije tekstregels worden aangemaakt en worden geselecteerd uit het Teksten-venster. In de regels kunnen een aantal variabelen worden gebruikt (zie helptekst) en kunnen teksten verdeeld worden over meerdere regels d.m.v. puntkomma's. Het tekstvenster is ook beschikbaar in Afdrukken/Losse brieven.

PostCodeBestand

Op de downloads/update-pagina van de website kan het PostCodeBestand Nederland worden gedownload. De inhoud hiervan dient in de ..\Minipak Faktuur\Data-map te worden geplaatst. Na installatie kunnen straat, plaats, netnummer en land (België) via de postcode worden ingevoerd. Het zoeken van Belgische poscodes loopt nog via het oude PlaatsPostcode-bestand. Zie verder de Klantvenster-helptekst binnen het programma.

Programma opstarten via backup-bestand

Bij installatie van het programma wordt het bestandstype MFZ geregistreerd. Zodoende kan door te dubbelklikken op een Minipak-backupbestand het faktuurprogramma worden opgestart en kan direkt de backup worden geïmporteerd, eventueel in een aan te geven administratie. 

Formules in vrije tekstfaktuur

In Onderhoud/ Instellingen/ Fakturen kunt u aangeven of u formules in de vrije tekstfakturen wilt gebruiken. U kunt dan in de tekst de volgende formules invoegen, welke worden berekend als u de Berekenen-knop (Alt-E) drukt:

Vermenigvuldigen: 90 x 5,75 >517,50
Delen: 5000 / 200 >25,00
Optellen: 120,25 + 250,50 >370,75
Aftrekken: 3.200 - 1.200 >2.000,00
Procenten: 7,5% x 1000 >75,00

De cijfers achter het > teken worden dan door het programma (her)berekend.

Digitale kopieën

In plaats van papieren kopieën kan nu worden gekozen voor digitale kopieën. Tijdens het afdrukken/verzenden wordt dan een afdruk-bestand (pdf) op de harde schijf bewaard. Fakturen, Offertes en Herinneringen kunnen vanuit de Faktuur- en offerte-vensters worden bekeken door Ctrl-O te drukken. De overige documenten zoals Losse brieven kunnen worden geopend via Opvragen/Digitale kopieën.
Voor aanmaak van deze pdf-documenten is het printer-stuurprogramma PDF995 benodigd.
Ook gescande Inkoopfakturen kunnen vanuit het programma worden bekeken.
Per klant kunnen ook gescande documenten worden bewaard en geraadpleegd.

Zoekfuncties
 • Aan het programma is een verbeterde kolom-zoekfunctie toegevoegd. Deze kan worden geopend door op de kolomnaam te klikken. De zoekfunctie kan ook worden geopend door Ctrl-F (Find) te drukken. Standaard wordt dan gezocht op omschrijving of naam. Met F3 en F4 kan herhaald naar boven of beneden worden gezocht, ook als het zoekvenster afgesloten.
 • In de contextmenu's is ook een Zoeken Algemeen-venster toegevoegd. Hiermee kan een heel bestand worden doorzocht.

Vrij veld KlantenTabel

Aan de KlantenTabel is een vrij veld toegevoegd. Dit veld kan worden gebruikt voor extra informatie zoals autokenteken of geboortedatum. In Fakturen/ Opmaak/ Instellingen/ Algemeen kan worden aangegeven of dit veld moet worden afgedrukt. De naam van het veld kan worden gewijzigd in ../Teksten 1. Op de inhoud van dit veld kan worden gezocht in Boeken Betalingen/ Zoek tekst.

Zoeksleutel KlantenTabel

Het veld ContactPersoon in de KlantenTabel kan nu worden gebruikt als zoeksleutel voor klantnamen. Door de Sortering op ContactPersoon te zetten en daarna de eerste letters van de gezochte klantnaam in te geven, wordt gezocht op ContactPersoon. Druk daarna Esc om het invoervenster af te sluiten. Om te voorkomen dat de zoeksleutel in het adres wordt afgedrukt, dient u Niet afdrukken aan te vinken.

Vaste faktuurregels

In de KlantenTabel kan worden aangegeven of de Klant-voetregels worden gebruikt als vaste faktuurregels. Bij aanmaak van een nieuwe faktuur worden deze als eerste faktuurregels ingezet. Op deze wijze kunnen vaste zoekstrings (b.v. auto-kentekens) voor een bepaalde klant worden opgegeven.

VerzendDatum

Aan Fakturen en Offertes kan een verzenddatum worden toegevoegd. Dit kan via het contextmenu of via sneltoets Ctrl-V. Met de omhoog/omlaag-toetsen kan een datum worden ingezet/gewijzigd, via F10 kan de kalender worden geopend.

Offerte-status

Voor het Offertes-venster kan de Status-kolom worden ingeschakeld in Offertes/ Contextmenu/ Instellingen. De status kan worden gewijzigd via het contextmenu of via sneltoets Ctrl-S. Statussen worden niet door het programma, b.v. bij afdrukken, gewijzigd.

Afvink-kolommen

Op het tabblad Regelfaktuur van Opmaak/Instellingen kan worden aangegeven of er op de opmaak voor een pakbon/raaplijst 2 afvink-kolommen moeten worden afgedrukt. De kolommen, A en B, worden rechts aangelijnd afgedrukt.

Acceptgiro's

Er kan nu een faktuur met acceptgirokaart worden afgedrukt. Dit kan worden aangegeven in Fakturen/ Opmaak/ Instellingen/ Algemeen/ Afdrukken. De opmaak van de acceptgiro kan worden ingesteld in een eigen instellingenvenster.

Openstaande posten
 • Voor Openstaande posten Verkopen en Inkopen is een Controle-mogelijkheid toegevoegd om betalingen in Boekhouding en Fakturering te kunnen vergelijken.
 • In de vensters Boeken betalingen en Opvragen/Openstaande posten kunnen nu meerdere fakturen worden geselecteerd (gemarkeerd) voor gezamenlijke vermelding op een betalingsherinnering.
 • aan de Openstaande postenlijst is de kolom Aantal Herinneringen (HER) toegevoegd.
 • In het venster Opvragen Openstaande posten is de Berekenen-knop verwijderd. Dit wordt nu direkt berekend.
 • De Openstaande postenlijst kan nu worden afgedrukt op klantnaamvolgorde.

Instellingen
 • In de Instellingen is het tabblad 'Modules' toegevoegd, waarop de diverse onderdelen van het programma, zoals Offertes, Voorraad, Inkopen etc. kunnen worden ingeschakeld.
 • De OfferteInstellingen zijn verplaatst naar Offertes/ Contextmenu/ Instellingen.
 • Tevens is de module Schonen Offertebestand verplaatst naar dit menu.

AfdrukInstellingen
 • Aan Instellingen is het tabblad Afdrukken toegevoegd.
 • Het Lettertype voor lijsten kan worden ingesteld.
 • Ingesteld kan worden of links op de pagina een Perforatiemarge (15mm) moet worden vrijgehouden.
 • Het afdrukken van de naam van het programma (Minipak Faktuur (Pro)) op lijsten kan worden onderdrukt. Zie Instellingen/Diversen.
 • Lijsten kunnen nu ook op Liggend A4 worden afgedrukt. Dit dient te worden ingesteld op de standaard-printer.

OpmaakInstellingen
 • Er kan nu een Kopie-faktuur worden afgedrukt vanuit een tweede papierbak, zie tabblad printers.
 • Opgegeven kan worden of lange omschrijvingen op een regelfaktuur tijdens afdrukken worden gesplitst over meerdere regels. Dit kan op het tabblad  Regelfaktuur.
 • Voor de Faktuur/Offerte-opmaak zijn de volgende klantgegevens toegevoegd: Telefoon/Mobiel/Fax/Prive/E-mail/GiroBankrek.
 • Voor het produceren van fakturen in een buitenlandse taal kan nu worden gekozen voor Engelse/ Franse/ Duitse/ Spaanse/ Italiaanse datums en formaten. 
 • Het aantal af te drukken decimalen voor de btw-percentages worden ingesteld.

Klantgegevens
 • Een klant waarvoor fakturen zijn aangemaakt kan worden verwijderd. Hierbij wordt gevraagd of het klantnummer uit de fakturen moet worden verwijderd.
 • In Instellingen/Klanten kan worden aangegeven of Plaatsnamen altijd in hoofdletters moeten worden ingevoerd/afgedrukt.
 • Ingesteld kan worden of in de kolom Klant van Faktuur- en Offerte-vensters Klantnaam en Vervolgnaam worden afgedrukt. Dit geldt ook voor diverse lijsten. Zie Onderhoud/ Instellingen/ Klanten.
 • Via het contextmenu van de KlantenTabel kan een samenvoeg-bestand (Adreslijst) voor Word worden aangemaakt, waarmee brieven, enveloppen en etiketten kunnen worden geadresseerd.
 • In het Klanten-venster kan het Opmerkingenveld met een knop in een groot venster worden getoond/bewerkt.
 • Als in het opmerking-veld van een klant de tekst 'wel op rekening' of 'niet op rekening' wordt opgenomen, wordt bij selectie van deze klant een bijbehorende waarschuwing gegeven.
 • Aangegeven kan worden of een leverancier in consignatie levert. Dan wordt bij het boeken van de inkoopfaktuur (voor verkochte goederen) de voorraad niet gewijzigd.
 • Met de knop Kopiëren kan in het Klanten-venster een Email-lijst worden aangemaakt, van het hele bestand, of, mits aanwezig, per Klantgroep.
 • De gekozen sortering van de KlantenTabel wordt onthouden.

VerzendAdressen

 In het Opmerkingveld van het klantenbestand kunnen een of meer verzendadressen worden opgenomen.

Materiaalgegevens
 • In de MaterialenTabel kan worden aangegeven dat voor bepaalde artikelen geen voorraad hoeft te worden bijgehouden.
 • De MaterialenTabel kan nu hernoemd worden naar Artikelen of Onderdelen (zie Instellingen/Bestanden).
 • De breedte van de MaterialenLookup bij aanmaken/wijzigen fakturen is instelbaar gemaakt en wordt onthouden.

Diversen
 • Faktuurgegevens kunnen worden geïmporteerd.
 • OmzetSoorten en Kostensoorten (Inkopen) kunnen worden geïmporteerd uit de Boekhouding.
 • Voor calculatie van aanbiedingen kan een faktuur met inkoopprijzen worden geproduceerd.
 • Op de lijsten Verkopen kan het resultaat per maand worden bekeken.
 • Betaalinformatie (Boeken betalingen) kan nu ook in het faktuurvenster via het contextmenu worden gewijzigd.
 • Aan de lijst Afdrukken/Verkopen/Artikelen is de kolom Inkoopbedragen toegevoegd.
 • Aan de FaktuurStatus zijn de statussen 1e, 2e en 3e herinnering toegevoegd. Deze worden automatisch ingezet bij het afdrukken van herinneringen. Dit kan worden ingesteld in Onderhoud/Instellingen.
 • Backup-bestanden kunnen, om blokkering bij verzending via email te voorkomen, zonder versleuteling worden gemaakt.
 • Aan de voorraadmodule zijn 2 lijsten toegevoegd: Bestellijst en Inkopen.
  Via de Bestellijst kunnen InkoopOrders worden aangemaakt, welke kunnen worden verzonden via email. Met de lijst Inkopen kunnen o.a. de Inkopen per leverancier per periode worden bekeken.
 • Op de Voorraadlijst kunnen nul-voorraadregels worden onderdrukt.
 • Aan de lijst Periodieke fakturen zijn de opties Alle fakturen en Hele faktuurteksten toegevoegd.
 • Vervallen fakturen worden niet meer gekopieerd als periodieke faktuur.
 • Fakturen kunnen worden herberekend via het contextmenu/Ctrl-H.
 • Aan het Btw-Overzicht is een Btw-specificatie toegevoegd.
 • Op de Specificatie van het BtwOverzicht zijn totalen Inkoop Binnen/Buiten EU toegevoegd.
 • De mogelijkheid tot berekening van Btw volgens het kasstelsel is toegevoegd.
 • Voor afdrukken Herinneringen en Losse brieven kan een eigen opmaak worden gekozen.
 • Aan de Offerte-module is de Offerte-lijst toegevoegd, zie Offertes/Contextmenu. Er kan o.a. per offerte-status en op datum worden afgedrukt.
 • Voor een aantal tabellen (Klanten, Materialen etc.) kan een aparte bestandslokatie worden opgegeven, voor gezamenlijk gebruik in meerdere administraties.
 • Er is een functie Faktuurcontrole toegevoegd waarmee faktuur-gegevens en -totalen kunnen worden gecontroleerd. De controle wordt na Reorganisatie uitgevoerd en kan ook worden uitgevoerd in het Systeemmenu (Alt-S).

VERSIE 1.17 (03-12-2004)

 • Basis-versie/Pro-versie:
  Minipak faktuur is gesplitst in een Basis- en een Pro-versie. De modules Offertes, Voorraad, Projecten (nog te realiseren), Onbeperkt aantal administraties en Periodieke fakturen zijn alleen beschikbaar in de Pro-versie.
 • Voorraad-module: (Pro-versie)
  Aan het programma is een voorraad-module toegevoegd. In deze module kunnen o.a. worden vastgelegd Minimum-voorraad, Leverancier, Lokatie en Inkoopprijs. Er kan een waarschuwingslijst worden afgedrukt en een Voorraadlijst met vermelding van de waarde van de voorraad. Per artikel kunnen de mutaties worden ingezien. In het Voorraad-venster kunnen de ontvangen goederen en inventarisaties worden geboekt. In Onderhoud/ Instellingen/ Bedragvelden kan worden aangegeven of de verkoopprijs in het regelvenster in- of exclusief Btw is. In Onderhoud/ Instellingen/ Diversen kan de voorraad-module worden uitgeschakeld.
 • Prijsafspraken per klant:
  In de klantentabel kan per klant een lijst van prijsafspraken/ kortingen per klant/ materiaal worden opgegeven. Vanuit andere klanten kan naar deze lijst worden verwezen. Zie verder de helptekst in het programma.
 • Automatische backups:
  In Onderhoud/Instellingen/Bestanden kan worden opgegeven of er automatisch backups per dag, week of bij afsluiting van het programma moeten worden gemaakt.
 • Achtergrondmotieven:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden gekozen tussen verschillende achtergrondmotieven of een blanko venster. Er kan ook een eigen achtergrond worden geïnstalleerd.
 • Regelfakturen:
  - De prijs kan nu ook incl. Btw worden ingegeven. Door daarna Btw-tarief I (voor Hoog tarief) in te geven wordt teruggerekend naar excl. Btw. Voor laag tarief geldt code M.
  - Bij aanmaak van regelfakturen kan de klantkorting op alle regels worden toegepast. Door eerst de prijzen zonder korting in te geven en daarna uit het contextmenu (openen met rechter muistoets) de KlantKorting x% te selecteren, worden de regels herberekend en wordt op de laatste regel van de faktuur de tekst 'Korting x% (Eur 99,99) toegevoegd. De KlantKorting-regel is in het menu alleen zichtbaar voor klanten waarvoor een korting is ingegeven. Het valuta-teken kan worden ingesteld in de opmaakinstellingen.
 • Periodieke fakturen:
  - Toegevoegd zijn de mogelijkheden om per week, van week t/m week en van maand t/m maand te kunnen faktureren.
  - Er kan een lijst met periodefakturen per periode worden afgedrukt. Deze kan per klant worden afgedrukt. Foutieve periodes worden op de lijst vermeld.
  - Er zijn enige correcties toegevoegd mbt. Berekening van de volgende faktuurperiode.
 • Materialen (artikelen):
  - Aan de MaterialenTabel is een optie toegevoegd voor het aanpassen van prijzen. Prijzen kunnen percentueel of met bedragen worden gewijzigd, per MateriaalCode-groep en In- of exclusief Btw.
  - Aangegeven kan worden of de ingevoerde verkoopprijs in de MaterialenTabel excl. Of incl. Btw is. De verkoopprijs wordt excl. Btw bewaard.
  - Bij gebruik van de Voorraad-module kunnen nu ook de kolommen Voorraad, Minimum, Inkoopprijs, Lokatie en Leverancier worden geïmporteerd. Bij het importeren kan worden gekozen één of meer voorraad-kolommen over te zetten van de oude naar de nieuwe tabel. Dit i.v.m. aktuele voorraad-aantallen.
 • Diversen:
  - Het totaalbedrag van een faktuur kan worden afgerond door Ctrl-Up (Afronden Omhoog) of Ctrl-Down (Afronden Omlaag) te drukken. Het Btw-bedrag wordt dan 1 cent verhoogd of verlaagd. Zodoende kunnen afwijkingen vanwege de Btw-berekening aangepast. De opties zijn ook beschikbaar in het context-menu. Als na afronding de faktuur wordt gewijzigd, wordt de faktuur herberekend, waarbij de afronding ongedaan wordt gemaakt.
  - In Onderhoud/Instellingen/ Fakturen kan worden opgegeven of u de faktuurstatussen Afgedrukt en/of Verzonden wilt gebruiken.
  - In het venster Fakturen/Fakturen kunnen de klantgegevens per faktuur worden geraadpleegd/gewijzigd via het context-menu (rechter muistoets).
  - FaktuurKop-objecten, datum, faktuur etc. kunnen nu zonder label (naam) worden afdrukt. Dit i.v.m. voorbedrukte fakturen.
  - Aan Onderhoudmenu is het submenu Diversen toegevoegd, waarin o.a. zijn opgenomen Snelkoppelingen, Administratie Verzenden en Importeren en Exporteren Fakturen en Debiteuren.
  - Voor BetalingsHerinneringen (standaardbrieven) zijn de variabelen aantal dagen faktuur open (@DGNO) en aantal dagen vervallen (@DGNV) toegevoegd.
  - Opmaak betalingsherinnering: De variabelen kunnen nu ook op aparte regels worden gebruikt.
  - Aan het Klantselectie-venster bij aanmaak/wijzigen van fakturen is de kolom Adres toegevoegd.
  - In vrije tekst, regels van regelfakturen en voetregels (algemeen en per klant) kunnen regels voor gesplitste betaling van een faktuur worden opgenomen, voor bijvoorbeeld deelbetaling op een G-rekening. Zie helptekst 'Gesplitste betaling'.
  - In het venster Leegmaken bestanden kunnen bestanden nu afzonderlijk worden aangegeven.
  - Export Klanten/Materialen: Deze gegevens kunnen nu worden geëxporteerd naar een tekst-bestand, klembord of een tab-gescheiden bestand. Deze laatste kan worden geïmporteerd in Excel.
  - De Klantentabel kan nu worden afgedrukt per klantgroep.
 • Correcties:
  - Bij berekenen/opslaan van vrije tekst-fakturen vielen de tabs weg.
  - Na het kopiëren van een faktuur als creditnota werden de overige fakturen ook geïnverteerd in het wijzigen-scherm weergegeven.
  - Het tussenvoegen/toevoegen van materiaalregels in de vrijetekst faktuur is gecorrigeerd. 2e en volgende regels werden bovenaan tussengevoegd.
  - Na het selecteren van materialen voor een vrije tekst-faktuur kon niet worden herberekend en bewaard. Dit is gecorrigeerd.
  - Tussenvoegen regels regelfakturen: Als er regels werden tussengevoegd terwijl het aantal regels al groter was dan in het venster paste, vielen de laatste regels weg.
  - Importeren Materialen: De maximum lengte van te importeren materiaalcodes was 8 posities. Dit is verhoogd naar 16 posities.
  - Leverancier- en Lokatie-tabellen werden niet in de backup opgenomen.
  - Ctrl-Z (unddo) is in de tekst-vensters uitgeschakeld.

VERSIE 1.16 (23-03-2004)

 • Afdrukken/Losse brief:
  Met deze optie kan een eenmalige brief worden opgesteld. Deze kan b.v. worden gebruikt om een offerte of faktuur om te zetten naar een inkoopfaktuur of pakbon en dan af te afdrukken.
  Offertes en fakturen kunnen naar dit venster worden gekopieerd, klantgegevens kunnen uit de KlantenTabel worden overgenomen en tekstblokken en materiaalregels kunnen uit de MaterialenTabel worden overgenomen. De tekst van een losse brief kan worden opgeslagen in de MaterialenTabel.
 • Extra Afdruk-knoppen:
  Aan het Faktuur- en/of Offerte-venster kunnen extra Afdruk-knoppen worden toegevoegd om een faktuur of offerte volgens een aan te geven opmaak af te drukken, b.v. als pakbon of orderbevestiging. Tevens is een optie beschikbaar om voor Afdrukken of Voorbeeld in Faktuur- en Offerte-venster een opmaak te kiezen. Deze opties zijn opgenomen in Onderhoud/Instellingen/Opmaken.
 • Diversen:
  - Er is een nieuw logo, ikoon en buroblad toegevoegd.
  - In Instellingen/Diversen kan het initiele afdrukformaat voor het voorbeeldvenster worden ingesteld. Deze werkt niet voor Afdrukken Enveloppen.
 • Correcties:
  - Er zijn enige correcties toegevoegd m.b.t. Afdrukken Enveloppen, met name Contactpersoon en land in een klantadres.
  - Er zijn enige correcties toegevoegd m.b.t. Aanmaken/wijzigen faktuuropmaken.
  - De instelling Hoofdletter 1e positie tekstveld werkte niet.
  - De faktuurtekst BTW 19% Verlegd is gewijzigd naar BTW Verlegd.
  - Op de Klantenlijst viel de laatste positie van de Postcode weg.
  - Bij afdrukken van Betalingsherinneringen en standaardbrieven was de linker marge niet correct.
  - In de MaterialenTabel was bij een uitgeschakelde BTW-administratie de BTW-kolom toch zichtbaar.

VERSIE 1.15 (20-01-2004)

 • Bedragen inclusief BTW:
  Voor b.v. prijsafspraken inclusief BTW kan op vrije tekst-fakturen het bedrag inclusief BTW worden ingeven, voorafgegaan door een ‘=’ teken, b.v. =>100. Na berekenen wordt het bedrag omgezet naar exclusief BTW, en wordt het ‘=’ teken uit de regel verwijderd, b.v. >84,03. Het BTW-bedrag is dan 15,97, zodat het eindbedrag van de faktuur 100 euro is. Het ‘=>’ teken kan ook in de tekst van de MaterialenTabel worden gebruikt. Na selectie van een regel kan een bedrag worden toegevoegd, waarna kan worden herberekend.
 • Diversen:
  - De horizontale positie van een kolomnaam op een regelfaktuur kan worden gewijzigd door voor de naam het aantal millimeters vanaf de linker marge in te geven, b.v. ‘35Omschrijving’. De naam Omschrijving wordt van 35 mm vanaf de linker marge afgedrukt.
  - Bij wijzigen van een regelfaktuur wordt de cursor op onderste regel geplaatst.
  - In de LookupTabel Materialen is de kolom-volgorde Omschrijving/Code gewijzigd naar Code/Omschrijving.
  - Bij gebruik van meerdere administraties wordt de AdminNaam in backup-naam opgenomen.
  - FaktuurOpmaken kunnen nu ook worden gewijzigd vanuit het Offerte-venster. - In het venster Periodieke fakturen zijn nu ook de data van de vorige periode zichtbaar.
 • Correcties:
  - Na het maken van een backup naar diskette werd de bedrijfsnaam soms gewijzigd naar Demo bedrijf.
  - Herberekenen van een Regelfaktuur gebeurt nu ook als de velden BTWTar/Aantal/Prijs via een muisklik elders in het venster worden verlaten.
  - Bij CopyAdres in de KlantenTabel viel bij plakken het laatste teken weg.
  - Voor offertes is de tekst Totaal Offerte-tekst toegevoegd. Dit was Totaal Faktuur.

VERSIE 1.14 (23-12-2003)

 • Multi-user licentie:
  Het programma kan nu in een netwerk-omgeving door maximaal 10 gebruikers tegelijk worden gebruikt. Hiervoor is een aparte Multi-user licentie benodigd.
 • BTW-nummer per Klant:
  In de KlantenTabel kan nu per klant een BTW-nummer worden ingevuld. In de FaktuurOpmaak Instellingen/Algemeen kan worden opgegeven of het BTW-nummer op de faktuur moet worden afgedrukt. Op het tabblad Teksten 1 kan een omschrijvingstekst voor het BTW-nummer worden ingegeven, b.v. ‘BTW-nummer klant:’.
 • Periodieke fakturen aanmaken:
  De module Periodieke fakturen kan worden ingeschakeld in Instellingen/Fakturen. Selectie van te herhalen fakturen vindt plaats op basis van tekstregels, bv. Huur periode 01-01-2004 t/m 31-12-2005. Voorbeeld-periode-regels kunnen uit een menu worden geselecteerd of in de Materialentabel worden opgenomen. Zie verder de helptekst Diversen/Algemeen.
 • Fakturen/Offertes/Herinneringen verzenden via Email:
  Hiervoor is een aanvullend programma nodig: het printer-stuurprogramma PDF995. Als deze is geïnstalleerd, kan een faktuur, offerte of herinnering worden afgedrukt naar email. Er wordt dan een document-bestand (PDF-bestand) aangemaakt, welke wordt aangehecht aan een te verzenden email-bericht. Zie verder de helptekst Diversen/Algemeen.
  Omdat dit programma niet rechten-vrij verkrijgbaar is (prijs: $ 9,95), wordt dit in de toekomst mogelijk vervangen door een wel rechten-vrij programma.
 • Enveloppen afdrukken:
  Behalve een logo en bedrijfsadres kunnen nu ook klant-adressen direkt op de enveloppen worden afdrukt, per klant, klantgroep of alle klanten. Tevens is een Extra tekstblok toegevoegd, voor ‘Port betaald’-teksten etc.
 • Kredietbeperkingstoeslag:
  Op zowel vrije tekst- als regelfakturen kan een Kredietbeperkingstoeslag-regel worden toegevoegd. Deze kan worden opgenomen in de MaterialenTabel of worden geselecteerd uit een contextmenu. Het percentage is vrij in te geven per faktuur. Zie verder de helptekst.
 • Verzamelen Pakbonnen:
  Het offerte-bestand kan worden gebruikt voor het aanmaken van pakbonnen. Deze pakbonnen kunnen periodiek, b.v. per week of per maand, worden verzameld op een faktuur.
 • Afdrukken Verkopen:
  De optie ‘Alle Fakturen’ is toegevoegd. Met deze optie worden alle faktuurregels (vrije tekst en regelfaktuur) afgedrukt, met vermelding van faktuurnummer, datum en faktuurbedrag. Als een Enkele klant wordt afgedrukt, wordt de naam van deze klant boven de lijst vermeld.
 • Snelkoppelingen:
  Menu-opties kunnen nu als snelkoppeling op het buroblad van het programma worden geplaatst. In het Systeem-menu/Snelkoppelingen (Alt-S) kan een selectie van menu-opties worden gemaakt. De snelkoppelingen kunnen worden verplaatst door de rechter muisknop ingedrukt te houden. Standaard worden vier snelkoppelingen aangemaakt.
 • Venster openen bij opstarten:
  In het snelkoppelingen-venster kan ook een venster worden opgegeven dat automatisch wordt geopend als het programma wordt opgestart.
 • Knoppen links in vensters:
  Standaard worden vertikale knoppen-rijen nu links in de vensters geplaatst. In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden ingesteld de knoppen-rijen rechts te plaatsen.
 • Afbreek-waarschuwing:
  In Onderhoud/Instellingen/Fakturen kan worden ingesteld of er een waarschuwing wordt gegeven als tijdens het invoeren/wijzigen van een faktuur Esc of Annuleren wordt gedrukt.
 • Instellingen FaktuurOpmaak:
  - In Bedrijfsgegevens kan het rechter gegevensblok links worden aangelijnd d.m.v. '>' –tekens:
  Adres: >Straat nr
  Telefoon: >010-1234567
  Zie voor verdere uitleg de helptekst in het programma.
  - Het lettertype van de Bedrijfsgegevens werd niet aangepast: dit is gecorrigeerd.
  - Het blok Bedrijfsgegevens kon niet geheel rechts aangelijnd worden afgedrukt. Dit is gecorrigeerd.
  - Er is een Extra (tekst)blok toegevoegd voor vrije tekst. Hierin kunnen extra teksten of benamingen zoals Pakbon of Orderbevestiging worden opgenomen.
  - Het afdrukken van het totalenblok kan worden uitgeschakeld voor b.v. pakbonnen.
  - Lege regels aan einde van voetregelteksten worden verwijderd bij bewaren. Dit om te voorkomen dat er een lege pagina na een faktuur wordt afgedrukt.
  - Voor Regelfakturen waarvan prijzen/bedragen inclusief BTW worden afgedrukt, kan worden aangegeven of ook het totaal BTW-bedrag op de faktuur moet worden afgedrukt.
  - Op het tabblad Regelfaktuur kan worden aangegeven of Aantallen in 2 of 0 decimalen worden afgedrukt.
 • Importeren materialen:
  - De Prijzen kunnen incl. of excl. BTW worden geïmporteerd.
  - Behalve Tab-gescheiden kan ook CSV en PuntKomma-gescheiden formaat worden geïmporteerd.
 • Exporteren debiteuren:
  Behalve fakturen kunnen nu ook debiteuren (klanten) worden geëxporteerd, voor Exact en Overige boekhoudprogramma’s. Deze opties bevinden zich in het Systeem-menu (Alt-S). Voor te exporteren kolommen zie de helptekst.
 • Diversen:
  - De optie Afsluiten is uit het hoofdmenu verwijderd.
  - Een faktuur in het voorbeeld-venster bleek onder bepaalde omstandigheden af te wijken van de afgedrukte faktuur. Dit is gecorrigeerd.
  - Bij herhaald zoeken in kolommen trad soms een foutmelding op. Dit is gecorrigeerd.
  - Vanuit het ‘Bekijken Faktuur’-venster kunnen fakturen worden afgedrukt naar voorbeeld of printer.
  - In Boeken betalingen/Zoeken faktuurteksten wordt nu ook gezocht in voetregels.
  - In het venster Onderhoud/MaterialenTabel is de kolom Prijs incl. BTW toegevoegd.
  - Aan Afdrukken/Faktuurlijst is de kolom (Betaald) Per (Kas/Bank etc.) toegevoegd.
  - Het Backup maken/terugzetten werkte soms niet goed van/naar diskette. Dit is gecorrigeerd.
  - Een af en toe voorkomende opstart-fout (Windows-error in Win98/ME) is gecorrigeerd.
  - De Materiaalnaam-index van de MaterialenTabel verlengd naar 30 posities.
  - Nummers en bedragen op de verzamel-Betalingsherinnering worden rechts aangelijnd. Tevens kan de variabele @FBEDRO (bedrag open) worden gebruikt.
  - De variabele @UBDAT voor uiterste betaaldatum is toegevoegd. Deze kan gebruikt worden in Vrije tekst, Faktuurregels en Voetregels.

VERSIE 1.13 (02-10-2003)

 • Bladeren door fakturen :
  In het sub-venster 'Faktuur' van de vensters Boeken Betalingen en FaktuurHistorie kan worden gebladerd door b.v. fakturen per klant. (Sortering Klantnummer)
 • Zoeken in faktuurteksten/regels:
  In de vensters Boeken Betalingen en FaktuurHistorie kan met de knop Zoek Tekst een tekst-string, b.v. een naam, worden gezocht in faktuurteksten en faktuurregels.
 • Variabele lengte MateriaalCode:
  De lengte van de MateriaalCode kan nu variabel worden ingesteld op 4 t/m 16 posities (tekens).
 • Diversen:
  - Een in sub-administraties voorkomende fout bij het afdrukken van lijsten wegens afwezigheid van klantgroepen is gecorrigeerd.
  - Het berekenen van BTW-bedragen bij niet automatisch berekenen is gecorrigeerd.
  - De tekst 'vrije opmaak-faktuur' is gewijzigd naar 'vrije tekst-faktuur'.
  - In de Export voor Exact kunnen fakturen nu worden gesplitst per Omzetsoort.

VERSIE 1.12 (09-09-2003)

 • Prijzen/Bedragen inclusief BTW:
  Voor Regelfakturen kan in de faktuuropmaak worden opgegeven of de kolommen Prijs en Bedrag inclusief BTW worden afgedrukt. Zie Opmaakinstellingen/Regelfaktuur.
 • Aparte faktuuropmaak voor vervolg-pagina's:
  Voor tweede en volgende pagina’s van een faktuur kan een aparte faktuuropmaak worden aangemaakt. Deze kan worden opgegeven in Opmaakinstellingen/Algemeen.
 • Omzetlijst per artikel:
  Met de optie Afdrukken/Verkopen kan een lijst op Artikelnummer (MateriaalCode) per periode worden afgedrukt. Deze lijst kan gebruikt worden voor het bijhouden van voorraden etc.
 • Exporteren fakturen:
  Fakturen kunnen per periode worden geëxporteerd naar de Exact- boekhouding. Tevens is er een algemene export-mogelijkheid voor import in andere boekhoud-pakketten. Deze opties zijn beschikbaar in het Systeem-menu (Alt-S).
 • Verzenden/Importeren administraties:
  Adminstraties kunnen per email worden verzonden. Verzonden administaties kunnen worden geïmporteerd in een bestaande administratie. Het verzendbestand is een gecomprimeerd en gecodeerd bestand. Deze opties zijn beschikbaar in het Systeem-menu (Alt-S).
 • Gecomprimeerde backups:
  Backup (beveiligings)-bestanden worden vastgelegd in gecomprimeerde en gecodeerde bestanden. In alle programma-delen worden grote bestandswijzigingen plaatsvinden, zoals sorteren en importeren, wordt een automatische backup gemaakt.
 • Kopiëren tabel-regels:
  Faktuurregels en regels in tabelvensters kunnen worden gekopieerd en geplakt via Ctrl-C/Ctrl-V of via een popup-menu (context-menu), dat kan worden geopend met de rechter muistoets.
 • Diversen:
  - In het venster Boeken betalingen is de 'Betaald-datum-invoer' gecorrigeerd.
  - Kolomnamen van regelfakturen kunnen worden gewijzigd.
  - Een aantal bestandsonderhoudsfuncties zijn ondergebracht in het submenu Onderhoud/Bestanden.
  - Indexeren- en Schonen bestanden is samengevoegd in Reorganiseren bestanden.
  - De optie Demogegevens verwijderen is gewijzigd naar Bestanden leegmaken.
  - De lettertypes van de lijsten zijn gewijzigd.

VERSIE 1.11 (25-06-2003)

 • Importeren in de boekhouding:
  Het tabblad 'Instellingen/Boekhouding' is vervallen. Alle dagboek-, grootboekinstellingen etc. zijn verplaatst naar het Minipak Boekhoudprogramma. Deze zijn daar te vinden in Importeren Verkopen/Instellingen.
 • OmzetSoorten:
  Het gebruik van OmzetSoorten was gekoppeld aan importeren in de boekhouding. Omdat deze optie is vervallen is aan het tabblad Fakturen van de Instellingen de optie 'OmzetSoorten gebruiken' toegevoegd.
 • Diversen:
  - De menu-optie 'Onderhoud\Algemene Instellingen' is gewijzigd naar 'Instellingen'.
  - Een foutmelding in het venster Boeken Betalingen is gecorrigeerd.
  - Bij aanmaken vrije faktuur zonder berekenen kunnen direkt bedragen worden ingeven. Hier bleef de cursor soms steken. Dit is gecorrigeerd.

VERSIE 1.10 (28-05-2003)

 • Zoeken in regel-vensters:
  Door direkt het eerste cijfer van b.v. een faktuurnummer of de eerste letter van een gezochte naam in te toetsen kan worden gezocht volgens de aktieve sortering (index). Hierna verschijnt er onderaan in het venster een klein zoekvenster, waarin volgende cijfers of letters kunnen worden ingevoerd. Zie verder de helptekst Diversen/Algemeen.
 • BTW-tarief per klant:
  In de KlantenTabel kan per klant worden aangegeven of voor deze klant het BTW-tarief Verlegd van toepassing is. Bij selecties uit de MaterialenTabel wordt dan dit tarief als standaard ingevoerd.
 • Diversen:
  - De posities van het OmzetTabel-, FaktuurOpmaak- en Kiezen Administratie-venster zijn gecorrigeerd.
  - Bij het Annuleren van een leeg invoer-venster of afdruk-venster werd gemeld: 'Invoeren verplicht'. Dit is gecorrigeerd.
  - Voor het afdrukken van een enkele nieuwe faktuur wordt niet meer de keuze 'Selectie/Deze faktuur' geopend.
  - Na het verlaten van de Prijs- of Aantal-kolom van een regelfaktuur d.m.v. de Tab- of Shift-Tab-toets wordt nu ook herberekend.

VERSIE 1.09 (24-04-2003)

 • Meerdere administraties:
  Binnen het programma kunnen nu meerdere administraties, faktureringen voor meerdere bedrijven worden gedaan. Dit kan worden ingesteld in Algemene Instellingen.
 • Opmerking per faktuur:
  Per faktuur is nu het veld Opmerking beschikbaar. Hierin kan aanvullende info worden opgenomen. Bij deelbetalingen worden eventueel vorige deelbetalingen vermeld en wordt de verzenddatum van herinneringen vermeld.
 • Meerdere fakturen afdrukken:
  Er kunnen nu meerdere fakturen tegelijk worden afgedrukt. Alle nieuw aangemaakte fakturen worden geselecteerd voor afdrukken. Met de Ctrl-A-toetscombinatie kan een faktuur worden ge(de)selecteerd voor afdrukken.
 • Kortingspercentage per klant:
  Per klant kan in de klantentabel een kortingspercentage worden ingegeven. Deze wordt bij aanmaak van een faktuur toegepast op uit de materialentabel geselecteerde regels.
 • Diversen:
  - Bij gebruik van meerdere faktuuropmaken kan aan een offerte een FaktuurOpmaak worden toegevoegd.
  - Zoeken op (een deel van de ) omschrijving in MateriaalTabel is gecorrigeerd.
  - aan de lookup-tabellen Klanten en Materiaalregels is de Sortering-knop toegevoegd.
  - De Wachtwoord-module is gecorrigeerd.
  - Bij het onderdrukken van de MateriaalCode-kolom voor het afdrukken regelfakturen ontstond een foutmelding. Dit is gecorrigeerd.

VERSIE 1.08 (11-04-2003)

 • AfdrukVoorbeeld:
  De AfdrukVoorbeeld-module (PrintPreview) is gewijzigd. Afdrukken vanuit het voorbeeld-venster kan nu voor een selectie van (bekeken) pagina's. Weergave van de papiermarge kan worden ingesteld in Algemene Instellingen.
 • FaktuurOpmaak:
  Bij gebruik van meerdere faktuuropmaken kan bij aanmaak van een nieuwe opmaak een bestaande opmaak worden gekopieerd.
 • Bedragen in Vrije-opmaak faktuur:
  Bij bedragen volgens europese notatie ( 9.999,99) in de vrije opmaak-faktuur werd de decimalen niet berekend. Dit is gecorrigeerd.
 • Diversen:
  - Verkopen op Omzetsoort worden nu gesorteerd op OmzetSoort.
  - De hoogte van faktuurregelvenster in het aanmaken/wijzigen fakturen-scherm is gecorrigeerd.

VERSIE 1.07 (21-03-2003)

 • meerdere faktuuropmaken:
  Er kunnen nu meerdere faktuuropmaken( layouts) worden aangemaakt. Aan een klant en per faktuur kan een bepaalde opmaak worden toegekend.
 • Acceptgiro's:
  Er kunnen nu ook bladen met 2 of 3 acceptgiro's per blad worden afgedrukt.
 • Aantallen in decimalen:
  In regelfakturen kunnen Aantallen nu in 1/100 worden geboekt, dit i.v.m. uren etc.
 • Diversen:
  Er zijn een aantal kleine correcties en verbeteringen toegevoegd, op het vlak van toetscombinaties (Alt-x), helpteksten en afdrukken fakturen en acceptgiro's etc.

VERSIE 1.06 (14-02-2003)

 • Fakturen per klantgroep:
  Afdrukken/aanmaken van fakturen per klantgroep of het hele klantenbestand is toegevoegd.
 • Acceptgiro's:
  Afdrukken van Acceptgiro's per klantgroep of het hele klantenbestand en eventueel aanmaken van faktuurregels van de Acceptgiro's is toegevoegd. Hiervoor is het veld Giro/Bankrekening aan de KlantenTabel toegevoegd.
 • Afdrukken Grafieken:
  De grafieken Openstaande posten en Verkopen per Maand, Klant en Omzetsoort kunnen nu worden bekeken in het afdruk-voorbeeldscherm, en evenuteel worden afgedrukt.
 • BetalingsHerinneringen:
  BetalingsHerinnering kunnen nu per faktuur worden afgedrukt vanuit de Boeken betalingen- en Openstaande posten-vensters.
 • Diversen:
  - Bij het afdrukken van vrije opmaakfaktuur na een regelfaktuur werden de kolomnamen van de regelfaktuur afgedrukt. Dit is gecorrigeerd.
  - Door wijzigingen in de faktuurafdruk-programma's moeten mogelijk de faktuur opmaak opnieuw worden ingesteld.
  - Het faktuurlettertype is nu ook van toepassing op regelfakturen.
  - Het wijzigen van Klantgroepen is gecorrigeerd.
  - Er is een blanko Klantgroep toegevoegd.

VERSIE 1.05 (06-02-2003)

 • Grafieken:
  De grafieken Openstaande posten en Verkopen per Maand, Klant en Omzetsoort zijn toegevoegd. Verkoopgrafieken tonen de huidige periode en dezelfde periode van het jaar daarvoor.
 • Importeren MateriaalGegevens:
  Behalve KlantGegevens kunnen nu ook MateriaalGegevens worden geimporteerd.
 • BTW-verlegd:
  De mogelijkheid om te faktureren met BTW-verlegd is toegevoegd. Dit kan worden ingesteld in Algemene Instellingen/BTW.
 • Zoeken in tabellen:
  In regelvensters zoals Klanten- en MaterialenTabel kan nu worden gezocht door direkt een letter of cijfer in te toetsen.
 • Afdrukken enveloppen:
  In het venster Afdrukken enveloppen werd in het voorbeeldvenster het adres niet goed weergegeven. Dit is hersteld.
 • Kolommen regelfakturen:
  In OpmaakInstellingen/Regelfaktuur kan nu ook het afdrukken van de kolom Bedrag worden ingesteld.

VERSIE 1.04 (01-02-2003)

 • Materialen selecteren:
  Bij aanmaak van fakturen/offertes blijft de MaterialenTabel geopend na selectie van een materiaalregel. Zodoende kunnen meerdere regels aan de faktuur/offerte worden toegevoegd. De tabel kan worden gesloten met Esc of de Sluiten-knop.
 • Verwijderen fakturen:
  Na het verwijderen van een faktuur/offerte werd het venster niet ververst. Dit is gecorrigeerd.
 • Proefperiode:
  De controle op de proefperiode is gecorrigeerd.

VERSIE 1.03 (30-01-2003)

 • Offertes:
  Aan het programma is en Offerte-module toegevoegd. Deze kan in- of uit worden geschakeld.
 • Importeren Klantgegevens:
  Er is een module voor het Importeren van Klantgegevens toegevoegd. Deze kunnen via een Excel-spreadsheet worden aangemaakt of omgezet en worden opgeslagen in een importformaat bestand.
 • Korte Totaalregels:
  Naar keuze kunnen nu korte of lange BTW- en Totaalregels op faktuur en/of offerte worden afgedrukt.
 • Hoogte fakturenvenster:
  Bij een schermresolutie van 800 x 600 bleek de hoogte van het fakturenvenster onjuist. Dit gecorrigeerd.

VERSIE 1.02 (21-01-2003)

 • ExportDatum verwijderen:
  Deze module is toegevoegd zodat een eventuele import van fakturen in de boekhouding kan worden herhaald. Hiertoe dient eerst de exportdatum uit de faktuurregels te worden verwijderd.

VERSIE 1.01 (16-01-2003)

 • Bedrijfsgegevens:
  Voor opmaak van de faktuurkop is een blok Bedrijfsgegevens toegevoegd, dat b.v. onder of naast het logo kan worden afgedrukt.
 • Plaats T.a.v. regel:
  Het afdrukken van de T.a.v. regel kan in Instellingen/Algemeen ingesteld worden op onder Naam/Vervolg-regels of onderaan AdresBlok.
 • Selecteren Klanten:
  Bij aanmaak van een faktuur werd bij het selecteren van een klant uit de klantentabel de titel (Dhr/Mw) van een contactpersoon afgedrukt ook als bij deze klant geen contactpersoon was ingevuld. Dit is gecorrigeerd.
 • Afdrukken BTW-regels:
  BTW-regels zonder BTWBasisBedrag worden niet meer afgedrukt.
 • OmzetSoorten:
  Het is mogelijk om fakturen te importeren in de boekhouding, zonder dat er omzetsoorten worden ingevoerd in de OmzetSoortenTabel. In dat geval wordt bij het importeren alle omzet geboekt op de omzet zoals opgegeven in de Algemene Instellingen/Boekhouding in het veld Verkopen (Algemeen). Bij het aanmaken/wijzigen van fakturen zijn het veld Omzetsoort (vrije opmaak) en de kolom OmzetSoort (regelfaktuur) niet zichtbaar.
 • Afronding BTW:
  De afronding BTW-bedragen i.v.m. de totaal telling is gecorrigeerd.


Alleen voor gebruikers relevante versie-info wordt vermeld. Technische verbeteringen m.b.t. snelheid, betrouwbaarheid, structuur etc. worden niet genoemd.

Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn