Minipak Faktuur 1.20 Correcties

Update-info versie 1.20

14-10-2015

- Na selectie van een Artikel kon het aantal niet in decimalen worden ingegeven.
- Bij bepaalde instellingen kon een VervolgOpmaak niet meer worden verwijderd.
- De postcode-bestanden zijn geupdate.

13-01-2015

- Een foutmelding bij Export Debiteuren Overig is geccorigeerd.
- Een foutmelding bij Verzenden van een faktuur met extra bijlage is geccorigeerd.
- De BIC-tabel Nederlandse banken is aangevuld.
Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn