Gratis Boekhoudcursus met
Minipak Boekhouding 1.26

Opzet boekhoudcursus

Er wordt stap voor stap uitgelegd in de gratis online boekhoudcursus hoe men met Minipak Boekhouding 1.26 het handigste aan de slag kan gaan en er worden  boekhoudbegrippen uitgelegd.

In Minipak Boekhouding staat op iedere bladzijde een vraagteken. Hieronder zit de informatie over het venster waar u mee bezig bent. Ook kunt u het teken van de bladzijde met het groene pijltje aanklikken ? of de rechter muisknop voor extra mogelijkheden op deze pagina. 

Ondersteuning

U kunt jaarlijkse ondersteuning kiezen bij Minipak voor uw vragen

Persoonlijke ondersteuning

Hiermee kijken we 3 uur met u mee en passen we het boekhoudprogramma of factuurprogramma aan op uw bedrijf of vereniging. Hierna leggen we uit hoe u het beste met de software uit de voeten kunt.

Boekhoudcursus met Minipak Boekhouding 1.26

Programma op maat maken

In onderhoud, instellingen maakt u het programma op maat. Hier vult u in wat voor u van toepassing is.

Een groot gedeelte van deze instellingen staat al correct ingesteld. Onderstaand ziet u wat minimaal nodig is om met Minipak Boekhouding aan de slag te gaan. U kunt tab voor tab kijken wat u nog aan wilt vullen. 

Grootboekrekening: handig om in te stellen dat u automatisch de beginbalans wilt overnemen

Bestanden: kies hier op welke manier u backups wilt maken en waar.

Modules : Kies hier met welke modules u wilt werken.

Documenten : Hier kunt u per dagboek aangeven waar u b.v. uw bankafschriften, pdf’s van facturen en meer wilt opslaan.

Snelkoppelingen : In onderhoud, diversen, snelkoppelingen kunt u aangeven welke snelkoppelingen u linkonder  in het beginvenster getoond wilt hebben.

Stap 1.Kies een rekeningschema

U gaat naar onderhoud, bestanden, rekeningschema's  en kiest het voor u van toepassing zijnde rekeningschema, ga op dit rekeningschema staan en klik op installeren. Er wordt nu een standaard rekeningschema geinstalleerd passend bij uw bedrijf. 

Stap 2. Aanpassen grootboekrekeningen

In onderhoud, grootboektabel, kunt u de grootboekrekeningen die u wilt gaan gebruiken, naar wens aanpassen. Voor elk dagboek dat u wilt gebruiken dient u een bijpassende grootboekrekening aan te maken, b.v. kas. bank, debiteuren en crediteuren, enz. Ook kunt u aangeven wat de meest voorkomende boeking zal zijn, bij of af en welk BTW tarief er bij deze grootboekrekening hoort. Voor omzetrekeningen vinkt u tevens het vakje omzetrekening voor berekening BTW grondslag aan.

Stap 3. Beginbalans ingeven

In onderhoud grootboektabel kan per balans grootboekrekening,  de beginbalans worden ingegeven. Let wel op Debet en Credit dienen gelijk te zijn. Mocht er een vorig boekjaar aanwezig zijn, kan in onderhoud, grootboektabel, beginbalans, de eindbalans van de vorige periode overgenomen worden. In de beginbalans kunnen ook de bedragen van Verlies- en Winstrekeningen tussen haakjes aangegeven staan, dit is alleen ter vergelijking. 

Stap 4. Instellen BTW

U gaat naar onderhoud, instellingen, modules. Hier vinkt u aan of u BTW gaat gebruiken. Zo ja vult u bij onderhoud, instellingen BTW het venster in met de voor u geldende BTW tarieven.   U kunt in afdrukken, BTW-instellingen, aangifte, instellingen, koppelingen de mogelijkheid gebruiken om voor de diverse rubrieken van uw BTW aangifte,  grootboekrekeningen te koppelen met BTW rubrieken. In afdrukken, BTW overzicht kunt u vervolgens zien welke informatie u kunt invullen bij uw BTW aangifte. Ook kunt u bij specificaties zien uit welke bedragen uw aangifte is opgebouwd.

Stap 5. Aanmaken dagboeken

In onderhoud, dagboektabel, kunt u de dagboeken die u wilt gebruiken aanpassen of aanmaken.De dagboeken die u hier aanmaakt verschijnen onder boeken.  U kunt kiezen voor een financieel dagboek, de boekingen worden dan tegen geboekt aan de grootboekrekening die u hier aangeeft of een memoriaaldagboek waarbij Debet en Credit gelijk moeten zijn. Let wel, per bank(spaar) rekening dient u een dagboek aan te maken.

Stap 6. Boeken dagboeken

Bij boeken verschijnen nu de gewenste dagboeken . Kies hier het juiste dagboek en begin met boeken. U kunt.regel voor regel op volgorde van datum, de dagboekmutaties boeken. Het is belangrijk de mutatie op de juiste grootboekrekening te boeken(kolom reknr). U kunt de in dagboek verkopen en inkopen geboekte facturen kiezen. Boekt u in een financieel dagboek, dan worden de regels die u boekt tegengeboekt op de door u in de dagboektabel ingegeven grootboekrekening.Boekt u in een memoriaaldagboek, dan dienen de regels Debet en Credit in evenwicht(balans) te zijn. De bank en verkopen en inkopen uit Minipak Factuur kunnen geimporteerd worden in boeken, importeren.

Boekhoudcursus

Krijg inzicht in je boekhouding en de financien van je bedrijf met onze boekhoudcursus!

Ben je geïnteresseerd in boekhouden maar weet je niet waar te beginnen? Onze gratis cursus boekhouden voor ondernemers helpt je om de kennis en vaardigheden te bieden die je nodig hebt om een deskundige in boekhouden te worden. Of je nu een beginner bent of al enige ervaring hebt, deze cursus geeft je meer inzicht in de wereld van boekhouden.

We leggen eerst uit hoe een boekhouding werkt, vervolgens hoe je dit eenvoudig kunt toepassen in Minipak Boekhouding.

Wacht niet langer en begin vandaag nog met het zelf bijhouden van uw administratie en krijg inzicht in de financiële positie van je bedrijf.

Inleiding tot boekhouden

Boekhouden is een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Het stelt bedrijven in staat om hun financiële gegevens vast te leggen, te organiseren en te analyseren. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf en stelt managers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Maar wat is boekhouden precies?

Boekhouden omvat het bijhouden van de inkomsten, uitgaven, activa(bezittingen) en passiva(verplichtingen)van een bedrijf. Door middel van boekhouden worden financiële overzichten zoals de balans en de winst- en verliesrekening opgesteld, die een overzicht geven van de financiële positie en prestaties van een bedrijf.

Het belang van een cursus boekhouden in het bedrijfsleven

Hier zijn enkele redenen waarom boekhouden belangrijk is in het bedrijfsleven:

  1. Financiële planning en controle: Boekhouden stelt bedrijven in staat om hun financiële gegevens te organiseren en te analyseren, waardoor ze beter inzicht krijgen in hun inkomsten, uitgaven en winstgevendheid. HIerdoor krijg je inzicht hoe beslissingen van invloed zijn op de financiële resultaten van je bedrijf.
  1. Belastingaangifte: Boekhouden biedt bedrijven de nodige gegevens  om hun belastingaangiften correct in te vullen. Door een nauwkeurige boekhouding bij te houden, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en mogelijke boetes of sancties voorkomen.
  1. Externe rapportage: Bedrijven moeten regelmatig financiële rapporten indienen bij externe partijen, zoals investeerders, crediteuren en overheidsinstanties. Boekhouden stelt bedrijven in staat om nauwkeurige en betrouwbare rapporten te produceren die voldoen aan de vereisten van deze belanghebbenden.Boekhoudkundige begrippen

Wat is een rekeningschema

Een rekeningschema is een verzameling grootboekrekeningen die te samen de Balans en de Winst- en Verliesrekening vormen.

Welke indeling heeft een rekeningschema?

Een rekeningschema heeft liefst een vaste indeling: Balans : nummer 0000 t/m 3999. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het eigen vermogen of kapitaal.
Verlies- en Winstrekening : nummer 4000 t/m 9999. Hier geeft u de kostenrekeningen  en omzetrekeningen aan. Het verschil tussen deze rekeningen is verlies of winst

Wat is een grootboekrekening? 

Een grootboekrekening is een rekening bestaande uit een lijst van dezelfde inkomsten of uitgaven. Een grootboekrekening is een verlies winst rekening of een balans rekening. een voorbeeld van een balans rekening is bank, een voorbeeld van een verlies/winst rekening is kantoorkosten.  

Wat is een beginbalans? 

De beginbalans is het totaal van bezittingen en schulden aan het begin van een boekingsperiode. De beginbalans van dit boekjaar is gelijk aan de eindbalans van het vorige boekjaar. Het eigen vermogen aan het eind van een boekjaar wijzigt met het resultaat van dat boekjaar. Winst verhoogt de waarde van het kapitaal, verlies verlaagt deze.  Beginkapitaal + verkopen - kosten = eindkapitaal

Debet- en creditbedragen

Debet is de verhoging van activa(bezit) of uitgaven Credit is de verhoging van passiva(schulden), eigen vermogen of inkomsten Om een beter begrip te krijgen van debet- en creditbedragen, moet u vertrouwd raken met de basisboekhoudingsvergelijking: activa = passiva + eigen vermogen. Wanneer u een transactie invoert, moet u ervoor zorgen dat de debet- en creditbedragen in balans zijn, zodat de balans in evenwicht blijft.

Kasstelsel/Factuurstelsel?

KASSTELSEL:  Hier is de betaling leidend. FACTUURSTELSEL : Hier is de in- of verkoopfactuur leidend, ongeacht of de factuur betaald is.
Bij het kasstelsel kunt u de bank rechtstreeks verdelen in de diverse grootboekrekeningen en is het boeken van inkoop- en verkoopfacturen niet nodig. Op kasstelsel belastingdienst leest u wanneer u gebruik mag maken van het kasstelsel.


Dagboeken

Wat is een dagboek?

Een dagboek is een verslag(op chronologische volgorde)van een onderdeel van het vermogen, b.v. kas bank of van inkomsten en uitgaven, b.v. verkoopfacturen en inkoopfacturen.

verkopen / debiteuren

In dit dagboek boekt u de uitgaande facturen op volgorde van de datum. Hierdoor worden de te ontvangen bedragen in de administratie vastgelegd, dit zijn de debiteuren. In onderhoud, openstaande posten debiteuren kunt u zien welke facturen nog betaald moeten worden.

inkopen / crediteuren

De facturen die u ontvangt van uw leveranciers geeft u in dit dagboek in. Hier staan dus de te betalen bedragen onder de crediteuren. In onderhoud openstaande posten ziet u welke facturen er nog aan u betaald dienen te worden.

Kas

Hierin boekt u op volgorde van datum de contante inkomsten en uitgaven. Indien er facturen worden betaald uit het dagboek inkopen of verkopen  kiest u bij het veld omschrijving page down/page up. Hierna kun u de betaalde factuur aanvinken.

Bank

U kunt de betreffende bankrekening hier rechtstreeks inboeken aan de hand van uw bankafschrift, u kunt ook de bank importeren bij boeken, importeren. Bij het boeken kunt u in het veld omschrijving kiezen om met page up/ page down de verkoop- of inkoopfacturen te zien en af te vinken.

Memoriaal

In dit dagboek verwerkt u de afschrijvingen, correcties en aanpassingen van journaalposten, 
boekhoudcursus