programma boekhouden

Programma Boekhouden Minipak met Windows 11, 10, 8, 7 en Vista

De huidige versies van Minipak Boekhouding (1.27) en Minipak Faktuur (1.20) zijn geschikt voor gebruik met Windows 11, 10, 8, 7 en Vista. Als de programma’s in de standaard map C:\Minipak worden geïnstalleerd, hoeven er geen instellingen te worden gewijzigd.

Windows 11 / 10

Email verzenden werkt niet meer na Windows 10 update
Sinds de recente update van Windows 10 (eind 2017) komt het voor dat verzenden van facturen etc. via het standaard email-programma niet meer werkt. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Naar een oplossing wordt gezocht.
Er zijn twee andere mogelijkheden voor verzending van facturen:
– Verzenden via SMTP: Zie Onderhoud/Instellingen/Email/Email verzending/Direct (SMTP). Hiervoor dienen een aantal SMTP-instellingen te worden ingegeven (zie knop SMTP-instellingen, in versie 1.20 staat deze op het tabblad Diversen). Per provider kunnen de instellingen verschillen wb. authenticatie en beveiliging (SSL). Deze zijn op Internet te vinden.
– Handmatig een email aanmaken in het email-programma en daar de factuur-pdf als bijlage aanhechten. De factuur-pdf’s bevinden standaard in de map C:\Minipak\Minipak Faktuur\Data\Digitale kopieen. Naam van de bestanden is bv. Factuur170035.pdf. Aanmaak van pdf-bestanden tijdens afdrukken kan worden ingesteld in Onderhoud/Instellingen/Modules/Digitale kopieen bewaren (Pdf-document).

Windows 10 creators update (medio 2017)
In deze Windows versie zijn wijzigingen aangebracht in de grafische interface waardoor na de update Minipak mogelijk niet meer (goed) opstart. In een aantal gevallen werkt Minipak weer wel als de PC opnieuw wordt opgestart, of als in de beeldscherm-instellingen schaal en/of resolutie worden gewijzigd. Een andere oplossing is de gecorrigeerde update op te halen via de website-pagina programma downloaden. Let op dat het programma in de juiste map (zie Eigenschappen van de buroblad-icoon) wordt geÏnstalleerd.

Windows 10 correctie
Door gewijzigde standaard-instellingen in Windows 10 werkt mogelijk het blader-wieltje (scroll wheel) van de muis niet meer in de regel-vensters. Dit kan als volgt worden hersteld:
Ga via het Windows 10 Startmenu links onderin het venster naar Instellingen en kies de optie Apparaten. In dat venster kiest u Muis en touchpad. Zet de instelling ‘Inhoud van niet actieve vensters omlaag schuiven als ik deze aanwijs’ uit.

Windows oudere versies

 

Als er oudere versies worden geïnstalleerd, of de programma’s worden in de C:\Program Files map geïnstalleerd, dienen er instellingen te worden gewijzigd.

Als er oudere versies worden geïnstalleerd dient de Compatibiliteitsmodus op Windows XP SP2 te worden gezet. Deze instelling kunt u vinden in de Eigenschappen van de buroblad-icoon waarmee u Minipak Boekhouding en/of Minipak Faktuur opstart. Het venster Eigenschappen van een buroblad-icoon kunt u openen door met de rechter muistoets op de icoon te klikken en dan Eigenschappen te selecteren. Op het tabblad Compatibiliteit kan de instelling worden gewijzigd.

C:\Program Files map
De map C:\Program Files is onder Windows 11, 10, 8, 7 en Vista extra beveiligd. Om Minipak goed te laten functioneren dient het bevoegdheidsniveau te worden aangepast. Deze instelling bevindt zich ook op het hierboven genoemde tabblad Compatibiliteit van de Icoon-eigenschappen. Onderop het tabblad vinkt u aan dit programma als Administrator uitvoeren. Door deze laatste instelling krijgt u na het drukken van de icoon de vraag Toestaan of Annuleren. U kiest dan Toestaan, waarna u het programma kunt gebruiken.

Bovenstaande Administrator-instellingen hoeven niet te worden gewijzigd als het Gebruikersaccountbeheer (UAC) is uitgeschakeld. Door het Gebruikersaccountbeheer uit te schakelen werken Windows 10, 8, 7 en Vista op hetzelfde beveiligingsnivo als Windows XP en kunnen de programma’s ook in de C:\Program Files-map worden geïnstalleerd.
Gebruikersaccountbeheer kan worden uitgeschakeld in Configuratiescherm/ Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht / Gebruikersaccounts/ Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen. Hierkunt u het vinkje weghalen bij ‘Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw PC beter te beveiligen’ weghalen waarna u de OK-knop drukt.

Bij gezamenlijke installatie van Boekhouding en Faktuur wordt installatie in bv. in de map C:\Minipak aanbevolen omdat beide programma’s verwijzingen naar elkaars data-mappen bevatten. Bij installatie in de standaard C:\Program Files-map zijn deze data-mappen mogelijk niet zichtbaar voor de programma’s.

Windows 11 / 10/ 8 Instellingen

Na installatie van of upgrade naar Windows 8/10 onstaat bij het opstarten van Minipak soms een DbCreateXx-foutmelding of kan een bepaald betand niet worden geopend.
Vaak wordt dit probleem veroorzaakt door een virusscanner, bv. Kaspersky of McAfee, welke aanmaak van bestanden blokkeert. Als er na de-activatie van de virusscanner geen foutmelding meer optreedt, wordt het probleem kennelijk veroorzaakt door de virusscanner. In dat geval dient er in de virusscanner een zg. uitzonderingsregel te worden gemaakt voor de programma-bestanden Minipak.exe en/of Faktuur.exe.

Als het probleem niet veroorzaakt wordt door de virusscanner zijn er vermoedelijk onvoldoende lees- en/of schrijfrechten in de Minipak-mappen.

Druk met de rechter muistoets op de Minipak buroblad-icoon en kies de laatste optie Eigenschappen. Op het tabblad Compitibilteit zet u een vinkje bij de optie Dit programma als Administrator uitvoeren. Druk dan op Toepassen en Ok en start het programma nogmaals op.

Als dit het probleem niet oplost:

Druk met de rechter muistoets op de buroblad-icoon en kies de laatste optie Eigenschappen. Op het tabblad Compitibilteit zet u een vinkje bij de optie Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor: waarna u daaronder kiest voor Windows 7. Druk dan op Toepassen en Ok en start het programma nogmaals op.

Als dit het probleem niet oplost:

Selecteer in de Windows Verkenner (Windows-toets+E) de (standaard) C:\Minipak-map en klik met de rechter-muistoets om het contextmenu van de map te openen. Kies de optie Eigenschappen. Op het tabblad Beveiliging dient voor gebruikers onder de knop Bewerken volledig beheer te worden ingesteld. Tevens dient op het tabblad Algemeen bij Kenmerken het vakje voor Alleen lezen blanko te worden gemaakt en onder de knop Geavanceerd het vinkje bij De inhoud….worden geindexeerd te worden weggehaald. Geef, als het venster gesloten wordt, aan dat de gewijzigde instellingen voor alle onderliggende mappen dienen te worden gewijzigd.