Download Minipak Boekhouding of Minipak Factuur

Werkt u al met Minipak Boekhouding of Minipak Factuur? Wilt u deze programma’s opnieuw installeren op een andere computer?

U kunt dan onderstaand de programma’s downloaden. Let op, het is alleen toegestaan het programma op 2 computers of pc’s installeren.

Heeft u meerdere licenties nodig?

U kunt een 2e licentie aanvragen op www.minipak.nl/kopen. Geeft u in de omschrijving aan dat het om een 2e licentie gaat en u krijgt dan 25% korting?

Minipak Boekhouding 1.26

Kijkt u in Minipak Boekhouding naar help, info, om te zien welke versie u heeft.

Minipak Boekhouding 1.27

U kunt versie 1.27 downloaden en installeren na aankoop van Minipak  of opwaarderen .

Minipak Factuur 1.20

U kunt hier Minipak Factuur 1.20 downloaden