praktische antwoorden op vragen over
Minipak Boekhoudpakket 1.27

Vragen over het Boekhoudpakket

Als u uw boekhoudpakket zo goed mogelijk wilt gebruiken is inzicht in uw  boekhouding een must!

In onderstaande lijst vindt u de meest voorkomende vragen over Minipak Boekhoudpakket.

Minipak Boekhouding is een gemakkelijk te bedienen boekhoudpakket, dat erg uitgebreid is. Hierdoor kunnen er zaken wellicht niet in één oogopslag duidelijk zijn. Kijk altijd eerst bij het vraagteken op iedere pagina om de desbetreffende informatie te bekijken.

Mocht uw vraag er niet bijstaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

boekhoudpakket

 

Wat is het versienummer en de publicatiedatum van de hudige versie?

De nu beschikbare versie is Minipak Boekhouding 1.27, gepubliceerd op 09-01-2023 
 
 
 

Hoe kan ik Minipak Boekhouding op mijn computer installeren?

Zie hiervoor de uitleg bij Minipak installeren

Blijven ingevoerde gegevens bewaard in de probeerversie van Minipak Boekhouding?

Ja er worden nooit gegevens verwijderd of overschreven. Na invoer van de licentiegegevens verandert alleen de naam boven het programma, u kunt verder gaan waar u gebleven was. 

Heeft Minipak een debiteuren / crediteuren administratie?

In Minipak Boekhouding worden openstaande posten gemaakt uit de omschrijving in de verkoop- en inkoopboeken. 

Er hoeven geen debiteuren en crediteuren aangemaakt te worden. B.v. in de omschrijving van de inkoopfatuur staat Vodafone >2200543,  dan wordt er een openstaande post crediteuren aangemaakt van crediteur Vodafone met als omschrijving 2200543, waardoor er erg snel geboekt kan worden.

Verkoop- en inkoopfacturen kunnen worden geboekt in verkoop- en inkoopdagboeken. Deze boeking gebeurt in één regel 

In de financiële dagboeken zoals Kas en Bank kunnen de betalingen op desbetreffende facturen af/bij geboekt worden. Eén of meer openstaande facturen kunnen worden geselecteerd uit openstaande facturenvensters.

U kunt onze boekhoudsoftware zo instellen, dat of automatisch de juiste openstaande facturen bij de betalingen worden gezocht of het programma zoekt naar hetzelfde bedrag of u kunt rechtstreeks matchen met woorden die naar grootboekrekenigen verwijzen.

 Openstaande posten en debiteuren /crediteuren kaarten kunnen worden bekeken en afgedrukt.

Kan Minipak Boekhouding met Windows 11,10, 8 en 7 worden gebruikt?

Ja zie voor de juiste installatie de uitleg op pagina Minipak met Windows 11/10/8/7

Kunnen in Minipak Boekhouding facturen worden aangemaakt?

In het boekhoudprogramma kunnen geen inkoopfacaturen  en verkoopfacturen worden gemaakt. Voor het maken van verkoopfacturen, inkoopfacturen, offertes en meer kunt u Minipak Factuur downloaden. Het is wel mogelijk verkoopfacturen en inkoopfacturen in te geven in Minipak Boekhouding.

Kunnen facturen en inkopen vanuit Minipak Factuur worden geïmporteerd?

Ja, tussen Minipak Boekhouding en Minipak Factuur kunnen de volgende gegevens worden uitgewisseld :

  • Nieuw aangemaakte facturen(inkoop en verkoop) kunnen worden geïmporteerd in Minipak Boekhouding
  • Betalingen geboekt in Minipak Boekhouding kunnen worden doorgezet naar Minipak Factuur
  • Omzet- en kostensoorten tabellen kunnen worden geïmporteerd in Minipak Factuur
  • In Minipak Factuur kan een vergelijkingslijst worden gemaakt van openstaande posten in boekhouding en facturering

Kan Minipak Boekhouding gebruikt worden op een Apple / Mac?

Minipak Boekhoudsoftware is alleen geschikt voor het besturingssysteem Windows.

Het programma kan op een Apple / Mac gebruikt worden met een programma dat het draaien van Windows- programma’s op een Apple / Mac mogelijk maakt, b.v. Virtual Box (Oracle, gratis) Hiervoor dient u wel Windows te installeren

Onder Parallels kunt u alle windows -programma’s eenvoudig draaien op uw Mac. U kunt eerst kijken met de gratis probeerversie of u dit handig vindt. Kosten zijn € 99,00 / jaar.

U kunt e.e.a. ook mogelijk maken met VMware

 

Kan Minipak Boekhouding in België worden gebruikt?

Ja, alleen de BTW- percentages in het boekhoudprogramma moeten worden aangepast. Er kunnen drie BTW percentages gebruikt worden.in het boe

Melding geen internet-toegang bij openen programma of downloaden update?

Deze melding wordt veroorzaakt door in gebruikname van een nieuwe FTP-server. Het programma kan de in het programma genoemde server niet meer bereiken. U dient hiervoor de laatste versie van het programma te downloaden en op dezelfde plaats opnieuw te installeren. 

Wat is de maximale grootte van bedragen in Minipak?

Er kunnen bedragen van € 999.999.999 worden geboekt en het maximaal balanstotaal is € 9.999.999.999. 

Maximum grootte van de bedragen is instelbaar.

Hoe kan ik het boekjaar afsluiten?

Zie hiervoor de uitleg op pagina jaarafsluiting

Kan ik Minipak boekhoudprogramma kopiëren of vanaf een USB stick opstarten?

Ja, zie de uitleg bij Minipak kopiëren

Waarom blijft een betaalde factuur openstaan?

U dient in Minipak Boekhouding te werken met een factuurcode, b.v. } (afdrukken, openstaande posten, instellingen, algemeen). Standaard staat deze code al ingevuld.

Indien deze niet ingevuld staat en er wordt een ander nummer in de omschrijving gebruikt dan het Minipak factuurnummer, b.v. een crediteurnummer of datum, etc., wordt het factuurnummer niet door Minipak herkend en wordt de betaling weggezet op de openstaande postenlijst als betaling zonder bekend factuurnummer. Vul in dit geval de factuurcode alsnog in en corrigeer de oudere betalingen door te zorgen dat het Minipak factuurnummer als enige cijferreeks in de omschrijving van de betaling staat.

Wat is de maximum lengte van grootboekrekeningnummers?

De lengte van de grootboekrekeningnummers is 4 posities. In plaats van nummers kunnen ook gemakkelijk te onthouden alfabetische codes worden gebruikt.

Kan er met Minipak in verschillende periodes gewerkt worden?

Nee in het boekhoudprogramma kan er alleen in een jaaradministratie worden geboekt. Dit kan een kalenderjaar zijn of een gebroken boekjaar(hele maanden). Er kan in vorige boekjaren worden geboekt als deze nog niet afgesloten zijn. Doordat er niet met af te sluiten periodes wordt gewerkt, gaat het boekhouden erg snel en is alles flexibel aan te passen bij wijzigingen.

Wel kunnen er tal van lijsten in zelf te kiezen periodes worden afgedrukt of ingezien. in 

Kan er in Minipak met meerdere valuta gewerkt worden?

Nee, in Minipak boekhoudpakket kan slecht met één valuta gewerkt worden.Wel kunnen er meerdere administraties aangemaakt worden , ieder met een eigen valuta.

Kan Minipak journaalposten uit salaris -programma’s importeren?

Journaalposten uit de programma’s Logisal Salaris en Loon/RoosRoos kunnen worden geïmporteerd.

Minipak Boekhouding en SBR/XBRL

Er zal aan Minipak Boekhouding geen functionaliteit worden toegevoegd voor het verzenden van aangiftes, jaarrekeningen etc, via Digipoort. De hiervoor benodigde certifcaten zijn te duur. Wel wordt gekeken naar uitgifte via een zogenaamd portal. In onze nieuwe versie is het mogelijk bestanden aan de te maken van de jaarrapportage die geupload kunnen worden in portals.  Portals zijn b.v. XbrlOne(Semansys), Fiscaal gemak (Unit4), CreAim of XBRL reports. Aan het gebruik van deze portals zijn kosten verbonden. 

Een vorm van XBRL rapportage is de XML Auditfile voor de belastingdienst, die beschikbaar is in het menu Onderhoud, diversen 

Welk bestandsformaat moet ik downloaden bij de bank om te kunnen importeren?

U kunt bij de bank uw mutaties downloaden in SWIFT (MT-940 formaat) of SEPA (CAMT.053) XML. Mochten deze bestanden niet beschikbaar zijn b.v. bij een Mollie bestand, dan kunt u dit zelf omzetten naar een MT-940 bestand met de software van  Coenfin

 

Ik zie geen vorige boekjaren in Minipak boekhouding in de cloud

Indien je in b.v. Onedrive of een andere cloud toepassing geen vorige boekjaren ziet, lees dan deze oplossing