met Minipak Boekhouding en Factuur wordt boekhouden leuker

Facturen vragen

Wij maken boekhouden leuker

Facturen maken veel gestelde vragen

In deze vragen over het Factuurprogramma vindt u de meest voorkomende vragen over offertes maken, facturen maken, voorraad beheren, installeren en gebruiken van Minipak Factuur.

Minipak Factuur is een uitgebreid programma,  we kunnen ons voorstellen dat alles niet in één oogopslag duidelijk is. 

Mocht uw vraag niet op deze pagina staan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel 088-6464725 !

factuur maken

Wat is het versienummer en publicatiedatum van huidige versie?

De nu beschikbare versie is 1.20, gepubliceerd op 04-12-2014 laatste update is van 09-07-2019

Blijven ingevoerde gegevens bewaard na de probeerperiode?

Ja er worden nooit gegevens verwijderd of overschreven. Na invoer van de licentiegegevens verandert alleen de naam boven het programma van demo naar uw eigen naam, u kunt verder waar u gebleven was. 

Hoe kan ik Minipak Factuur op mijn PC of laptop installeren?

Zie hier voor de uitleg bij Minipak Installeren.

Kan Minipak Factuur met Windows 11,10,8,7 geïnstalleerd worden?

Ja zie voor de juiste installatie de uitleg op pagina Minipak met Windows 11/10/8/7

 

Melding geen internet toegang?

Deze melding wordt veroorzaakt door in gebruikname van een nieuwe FTP-server. Het programma kan de in het programma genoemde server niet meer bereiken. U dient hiervoor de het programma van de webpagina downloaden en op dezelfde plaats opnieuw te installeren. 

Kunnen in Minipak Factuur, facturen worden verzonden?

Facturen, offertes, herinneringen, lijsten etc. kunnen per email worden verzonden. Gekozen kan worden voor verzending via het email-programma of direct over het internet dmv. SMTP.

Kunnen inkoopfacturen en verkoopfacturen worden geïmporteerd in Minipak Boekhouding?

Ja, tussen Minipak Boekhouding en Minipak Factuur kunnen de volgende gegevens worden uitgewisseld :

  • Nieuw aangemaakte facturen(inkoop en verkoop) kunnen worden geïmporteerd in het boekhoudprogramma
  • Betalingen geboekt in Minipak Boekhouding kunnen worden doorgezet naar Minipak Factuur
  • Omzet- en kostensoorten tabellen kunnen worden geïmporteerd in Minipak Factuur
  • In Minipak Factuur kan een vergelijkingslijst worden gemaakt van openstaande posten in boekhouding en factureringhet 

Kan je facturen maken in een buitenlandse taal?

Ja, er kan een aparte opmaak worden gemaakt waarin alle factuurteksten kunnen worden vertaald.

Ook pakbonnen, bestelorders, opdrachtbevestigingen en meer kunnen worden vertaald in een andere taal.

Werkt Minipak Factuur op een Apple/Mac

Minipak Factuur is alleen geschikt voor het besturingssysteem Windows.

Het programma kan op een Apple / Mac gebruikt worden met een programma dat het draaien van Windows programma’s op een Apple / Mac mogelijk maakt,, b.v. Virtual Box(Oracle, gratis), Parallels, VMware. Daarbij is ook Windows zelf nodig. Als u over een Mac PC beschikt met Intel processor kan daarop ook Windows worden gedraaid, dus ook Minipak.

Kan de lengte van de artikelcode worden gewijzigd?

Ja, deze is instelbaar van 4 t/m 16 tekens.

Er kan worden gekozen tussen cijfers en /of letters. Het is ook gemakkelijk om artikelbestanden te importeren.

Kunnen aanbetalingen/vooruitbetalingen worden geboekt?

Dit is mogelijk in de huidige versie 1.20.

Kan het factuurprogramma in België worden gebruikt?

Ja, alleen de BTW- percentages dienen te worden aangepast. Er kunnen drie BTW percentages gebruikt worden.

Kan het programma worden gekopieerd of van een USB stick worden opgestart?

Ja, u kunt de mappen in de verkenner kopieren of het hele programma op een USB stick zetten, zie de uitleg bij Minipak kopiëren

Kan Minipak Factuur in de cloud worden gebruikt?

Het programma kan worden gebruikt op een netwerkserver of geïnstalleerd worden in een cloudopslag zoals b.v. Onedrive, Google Drive, etc..

U kunt met meerdere gebruikers (maximaal 10) tegelijk in het programma te  werken op een netwerkserver, Hiervoor is de multi-user licentie nodig. Met deze licentie kunnen maximaal 10 gebruikers gelijktijdig in een administratie werken.

Kunnen regelfacturen en vrije tekstfacturen door elkaar worden gebruikt?

Dat is mogelijk.

Er kan ook gewerkt worden met een vrije tekst factuur waarin artikelen worden opgenomen of met een regelfactuur, die werkt op artikelniveau, waar u een tekstgedeelte in kunt gebruiken.

Kunnen er facturen worden aangemaakt inclusief BTW?

Er kan in het factuurprogramma worden gekozen voor facturen inclusief BTW of exclusief BTW of beiden. Dit wordt ingesteld in de factuuropmaak. Er kunnen meerdere factuuropmaken zijn, b.v. één factuuropmaak exclusief BTW en één inclusief BTW.

Kan er met meerder valuta gewerkt worden?

Helaas is dat niet mogelijk er kan slecht met één valuta gewerkt worden, wel kunt u een tweede administrate aanmaken met een volgende valuta.

Kan er bij facturen, offertes, enz een vervolgopmaak worden gebruikt?

Ja, voor tweede en volgende pagina’s kan een aparte opmaak worden gemaakt, die niet gelijk is aan de eerste pagina.

Is er een urenregistratie?

In de beta-versie 1.21 is een urenregistratie aanwezig. Hiermee kunt u eenvoudig gemaakte uren verzamelen en factureren.