boekhoudcursus

Boekhoudcursus met Minipak Boekhouding 1.27

Opzet boekhoudcursus

Er wordt stap voor stap uitgelegd in de boekhoudcursus hoe u het handigste met Minipak Boekhouding  aan de slag kunt gaan. Tussendoor worden algemene opmerkingen gemaakt over het Minipak Boekhoudprogramma en boekhoudbegrippen uitgelegd.

In Minipak Boekhouding staat in ieder venster een vraagteken. Hieronder zit de informatie over het venster waar u mee bezig bent. Ook kunt u de bladzijde met het groene pijltje aanklikken of de rechter muisknop voor extra mogelijkheden van dit venster. 

1. Kies een rekeningschema

U gaat naar onderhoud, bestanden, rekeningschema’s  en kiest het voor u van toepassing zijnde rekeningschema, ga op dit rekeningschema staan en klik op installeren. Er wordt nu een standaard rekeningschema geinstalleerd passend bij uw bedrijf. 

Wat is een rekeningschema ? 

Een rekeningschema is een verzameling grootboekrekeningen die te samen de Balans en de Winst- en Verliesrekening vormen.

 

Welke indeling heeft een rekeningschema?

Een rekeningschema heeft liefst een vaste indeling:

Balans : nummer 0000 t/m 3999. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het eigen vermogen of kapitaal                   

Verlies- en Winstrekening : nummer 4000 t/m 9999. Hier geeft u de kostenrekeningen  en omzetrekeningen aan. Het verschil tussen deze rekeningen is verlies of winst

2. Aanpassen grootboekrekeningen

In onderhoud, grootboektabel, kunt u de grootboekrekeningen die u wilt gaan gebruiken, naar wens aanpassen. Voor elk dagboek dat u wilt gebruiken dient u een bijpassende grootboekrekening aan te maken, b.v. kas. bank, debiteuren en crediteuren, enz. Ook kunt u aangeven wat de meest voorkomende boeking zal zijn, bij of af en welk BTW tarief er bij deze grootboekrekening hoort. Voor omzetrekeningen vinkt u tevens het vakje omzetrekening voor berekening BTW grondslag aan.

Wat is een grootboekrekening? 

Een grootboekrekening is een rekening bestaande uit een lijst van dezelfde inkomsten of uitgaven. Een grootboekrekening is een verlies winst rekening of een balans rekening. een voorbeeld van een balans rekening is bank, een voorbeeld van een verlies/winst rekening is kantoorkosten.

 

3. Beginbalans ingeven

In onderhoud grootboektabel kan per balans grootboekrekening,  de beginbalans worden ingegeven. Let wel op Debet en Credit dienen gelijk te zijn. Mocht er een vorig boekjaar aanwezig zijn, kan in onderhoud, grootboektabel, beginbalans, de eindbalans van de vorige periode overgenomen worden.

In de beginbalans kunnen ook de bedragen van Verlies- en Winstrekeningen tussen haakjes aangegeven staan, dit is alleen ter vergelijking. 

Wat is een beginbalans? 

De beginbalans is het totaal van bezittingen en schulden aan het begin van een boekingsperiode. De beginbalans van dit boekjaar is gelijk aan de eindbalans van het vorige boekjaar. Het eigen vermogen aan het eind van een boekjaar wijzigt met het resultaat van dat boekjaar. Winst verhoogt de waarde van het kapitaal, verlies verlaagt deze.  Beginkapitaal + verkopen – kosten = eindkapitaal

4. Instellen BTW

U gaat naar onderhoud, instellingen, modules. Hier vinkt u aan of u BTW gaat gebruiken. Zo ja vult u bij onderhoud, instellingen BTW het venster in met de voor u geldende BTW tarieven.  

U kunt in afdrukken, BTW-instellingen, aangifte, instellingen, koppelingen de mogelijkheid gebruiken om voor de diverse rubrieken van uw BTW aangifte,  grootboekrekeningen te koppelen met BTW rubrieken.

In afdrukken, BTW overzicht kunt u vervolgens zien welke informatie u kunt invullen bij uw BTW aangifte. Ook kunt u bij specificaties zien uit welke bedragen uw aangifte is opgebouwd.

5. Aanmaken dagboeken

Wat is een dagboek?  

In een financieel dagboek staan op chronologische volgorde de veranderingen van een onderdeel van het vermogen, b.v. kas, bank, spaarrekening, enz..

In onderhoud, dagboektabel, kunt u de dagboeken die u wilt gebruiken aanpassen of aanmaken.De dagboeken die u hier aanmaakt verschijnen onder boeken.  U kunt kiezen voor een financieel dagboek, de boekingen worden dan tegen geboekt aan de grootboekrekening die u hier aangeeft of een memoriaaldagboek waarbij Debet en Credit gelijk moeten zijn. Let wel, per bank(spaar) rekening dient u een dagboek aan te maken.

6. Boeken dagboeken

Bij boeken zijn nu de gewenste dagboeken zichtbaar . Kies hier het juiste dagboek en begin met boeken. In onderhoud, diversen, snelkoppelingen kunt u aangeven welke snelkoppelingen u linksonder  in het beginvenster getoond wilt hebben.

Na het kiezen van een dagboek, kunt u regel voor regel op volgorde van datum, de dagboekmutaties boeken. Het kasboek aan de hand van bonnen en facturen die contact betaald zijn, voor het bankboek gebruikt u het bankafschrift. Het is belangrijk de mutatie op de juiste grootboekrekening te boeken(kolom reknr). Om in deze boeken de bij verkoop en inkoop geboekte facturen te kiezen. 

Boekt u in een financieel dagboek, dan worden de regels die u boekt tegen geboekt  op de door u in de dagboektabel ingegeven grootboekrekening.Boekt u in een memoriaaldagboek, dan dienen de regels Debet en Credit in evenwicht(balans) te zijn.

De bank en verkopen en inkopen uit Minipak Factuur kunnen geimporteerd worden in boeken, importeren. Hierbij kan een groot gedeelte automatisch gecodeerd worden.

verkopen / debiteuren

In dit dagboek boekt u de uitgaande facturen op volgorde van de datum. Hierdoor worden de te ontvangen bedragen in de administratie vastgelegd, dit zijn de debiteuren. In onderhoud, openstaande posten debiteuren kunt u zien welke facturen nog betaald moeten worden.

Factuurstelsel

is de registratie van de verkopen en inkopen in het dagboek verkopen en inkopen. Bij het kasstelsel kunt u de bank rechtstreeks verdelen in de diverse grootboekrekeningen en is het boeken van inkoop- en verkoopfacturen niet nodig. Op kasstelsel belastingdienst leest u wanneer u gebruik mag maken van het kasstelsel.

inkopen / crediteuren

De facturen die u ontvangt van uw leveranciers geeft u in dit dagboek in. Hier staan dus de te betalen bedragen onder de crediteuren. In onderhoud openstaande posten ziet u welke facturen er nog aan u betaald dienen te worden.

kas

Hierin boekt u op volgorde van datum de contante inkomsten en uitgaven. Indien er facturen worden betaald uit het dagboek inkopen of verkopen  kiest u bij het veld omschrijving page down/page up. Hierna kun u de betaalde factuur aanvinken.

bank

U kunt de betreffende bankrekening hier rechtstreeks inboeken aan de hand van uw bankafschrift, u kunt ook de bank importeren bij boeken, importeren. Bij het boeken kunt u in het veld omschrijving kiezen om met page up/ page down de verkoop- of inkoopfacturen te zien en af te vinken.

U kunt door het invullen van de juiste instellingen zorgen dat de bank grotendeels gecodeerd wordt bij het importeren. Indien u ondersteuning bij ons neemt, helpen we u met de juiste instellingen.

7. onderhoud instellingen

In onderhoud, instellingen maakt u het programma op maat. Hier vult u in wat voor u van toepassing is. Een groot gedeelte van deze instellingen staat al correct ingesteld. Onderstaand ziet u wat minimaal nodig is om met Minipak Boekhouding aan de slag te gaan. U kunt tab voor tab kijken wat u nog aan wilt vullen. 

U heeft bij de tab BTW , al de gewenste BTW instellingen ingevoerd. 

Belangrijk is dat u bij bestanden aan geeft wanneer er backups gemaakt worden. 

Bij modules geeft u in met welke modules u wilt werken

Bij documenten kunt u aangeven in welke mappen uw pdf’s opgeslagen worden. U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften en meer rechtstreeks opslaan en bekijken in Minipak Boekhouding