Minipak Boekhouding en Factuur

Beta versies downloaden

betaversie

De beta-versies van Minipak Boekhouding en Minipak Factuur kunnen hier gedownload worden

Deze versies zijn nog niet volledig uitgetest. Er kunnen nog kleine aanpassingen nodig zijn. 

Indien u deze programma’s probeert en u komt nog zaken tegen die aanpassing vereisen kunt u ons mailen

 

 

Een korte samenvatting van verbeteringen in Minipak Boekhoudprogramma 1.27

Minipak automatisch de bank laten coderen
Indien U met de factuurcode werkt, kunt u bij het importeren van de bank, het vakje factuurcodes aan factuurnummer toevoegen aanvinken.
Als u dan bij alle inkomsten boeken, debiteuren kiest, kijkt het programma naar de verkopen en eventueel ook de inkopen die geboekt zijn en als hij die dan in het bankbestand ziet staan, zet het programma er een factuurcode voor zodat u niets meer aan die regel in het tussenvenster hoeft te doen.

Bij bank coderen automatisch laten zoeken naar het juiste bedrag
U kunt ook bij afdrukken, openstaande posten, instellingen, het vakje bedrag zoeken bij openen facturenvensters in tussenbestand import,. Het programma zoekt dan naar een factuur met hetzelfde bedrag.

Jaarrekening
In afdrukken Verlies en Winst en Balans, verdichten zit de optie Jaarrekening, waarmee u een opzet kan maken voor een jaarrekening die u vervolgens in een portaal kan uploaden.

Eindbalans vorig jaar omzetten naar beginbalans
Om automatisch de beginbalans mee te nemen naar het volgend boekjaar, kiest u onderhoud, instellingen, grootboekrekening, u kan ervoor kiezen om de eindbalans van vorig boekjaar over te nemen, automatisch of na de vraag j/n

Jaarbackup
U kunt bij onderhoud, instellingen bestanden een backup aan de jaarbackups toevoegen.

Lijsten als PDF verzenden
U kunt bij onderhoud, instellingen, modules, ervoor kiezen om lijsten als pdf’s te verzenden

Aantekeningenvenster
U kunt bij onderhoud, instellingen, modules het aantekeningenvenster aanvinken.
Bij boeken verschijnt dan een aantekeningenvenster, waarin je de notities van die klant of boodschappen voor die klant kwijt kan.

PDF’s achter de dagboekregels hangen
Met de tab documenten, kunt u per dagboek een map voor de documenten aanmaken, waarin je u b.v. de pdf’s van facturen, bankafschriften e.d. achter de boekingen kunt hangen, zodat u de oorspronkelijke factuur altijd bij de hand heeft.

Spelling
Bij onderhoud, instellingen, diversen kunt u kiezen voor nieuwe spelling, Als u dit uitvinkt, staat de juiste spelling in het programma.

In het factuurprogramma in de betaversie zijn de grootste veranderingen dat er een urenregistratie bijkomt en dat er UBL facturen gemaakt kunnen worden.