Update-info Minipak Boekhouding Beta

 

01-09-2020
– Het formaat van het ING CSV-download-bestand is gewijzigd. Hiervoor is een aanpassing toegevoegd.

27-03-2020
– Bij Afdrukken Grootboekkaarten/Export/Tab-gescheiden werden de lege kaarten geëxporteerd. Dit is hersteld

24-01-2020
– In het Opvragen/Grootboekkaarten/Afletteren-venster werd geen Saldo weergegeven. Dit is hersteld.
– In Historie-admins werd de Lokatie backupbestanden niet vastgehouden. Dit is hersteld.
– Bij exporteren van Balans/VW zonder verdichtingen werd een foutmelding gegeven. Dit is hersteld

31-07-2019
– Bij import van het ING CAMT053-formaat (xml) werd de omschrijving niet goed geïmporteerd. Dit is gecorrigeerd,
– Wegens overgang naar een nieuwe FTP-server kunnen updates niet meer met de huidige release worden opgehaald. Dit kan weer wel als de aangepaste update wordt opgehaald vanaf de web-pagina https://www.minipak.nl/updates.html
– In het venster Opvragen/Grootboekkaarten/Vorige boekjaren werden niet de juiste gegevens getoond. Dit is hersteld.
– Na Opvragen/Grootboekkaarten/Afdrukken werden de kaarten soms niet goed weergegeven. Dit is hersteld.

17-04-2019

– Vanuit het Opvragen Grootboekkaart-venster kan een rekening nu direct worden afgedrukt.
– Op de lijst Openstaande Posten werd soms een Beginsaldo met afboeking uit een vorig boekjaar getoond. Dit is gecorrigeerd.
– Bij invoer van Budgetten werd een foutmelding gegeven. Dit is gecorrigeerd.
– In het xml exportbestand BAPI-ICP is een kleine correctie aangebracht.
– Bij de mutatie-omschrijving AutoAanvullen werden hoofdletters omgezet in kleine letters. Dit is gecorrigeerd.
– De Naam van het backup-bestand was na een Jaarafsluiting onjuist. Dit is gecorrigeerd.
– Het formaat van de vensters JaarAfsluiting/Wijzigen GrootboekTabel was niet juist. Dit is gecorrigeerd
– Voor Importeren/Dagboekgegevens is een kleine correctie toegevoegd.
– Het programma is aangepast voor import van bankmutaties van Postbank DE en UK National Westminster.

30-10-2018

– Bij import van het Triodos CAMT053-formaat (xml) werd de omschrijving niet goed geïmporteerd. Dit is gecorrigeerd,
– In het venster Onderhoud/Bestanden/Leegmaken kon de periode niet worden ingegeven.

13-07-2018

– Het formaat van het Toevoegen/Wijzigen Afschrijvingen-venster was onjuist. Dit is hersteld.
– Mutatiebestanden formaat MT940 van sommige banken werden niet geïmporteerd. Dit is hersteld.
– Het openen van een document van een dagboekregel werkte niet goed. Dit is hersteld.

16-03-2018

– Totaalbackup-bestanden werden ook in de Totaalbackups opgenomen. Dit is hersteld.
– De journaalpost van het Loon RoosRoos loonprogramma kan nu in csv-formaat worden geïmporteerd.
– Het nieuwe CSV-bestand van de Rabobank kan worden geïmporteerd.
– Er zijn een aantal kleine correcties toegevoegd, waaronder het venster Aangifte Btw/Instellingen.

15-12-2017

– Verdichtingen kunnen nu in de GrootboekTabel aan rekeningen worden toegekend.
– De zichtbaarheid van Verdichtingen/Subtotalen kan worden ingesteld in Instellingen/Modules/Verdichtingen gebruiken.
– Aan het venster Gekoppelde woorden is een Zoekfunctie toegevoegd.
– Er zijn een aantal kleine correcties toegevoegd.

07-11-2017

– Voor aangifte via het portaal van Unit4fiscaalgemak is een csv-formaat export-bestand ICP-aangifte toegevoegd.
– Voor deponeren via het portaal van Unit4fiscaalgemak is een csv-formaat export-bestand van de jaarrekening toegevoegd.
De jaarrekening kan worden opgesteld door rubrieken aan Verdichtingen te koppelen in het venster Afdrukken/VW-Balans/Verdichten/Jaarrekening.
– Voor verzenden van de Btw- en ICP-aangiftes kan een E-mail-tekst worden ingegeven in BtwOverzicht/Aangifte/Instellingen.

28-10-2017

– Het programma is geschikt gemaakt voor gebruik op grote monitoren en Pc’s met 2 monitoren.
– De meeste regel-venters zijn in grootte instelbaar gemaakt.
– Aan Instellingen/Diversen is de optie ‘Formaat en Positie van vensters bewaren’ toegevoegd.
– Importeren marge-facturen werkte niet goed. Dit is gecorrigeerd.

18-09-2017

– Deze versie is gemaakt met de nieuwe versie van de ontwikkelsoftware, xBase 2.0.
– In Instellingen/Diversen is de optie ‘Cursorbalk binnen regelvensters houden’ toegevoegd. Als deze niet is aangevinkt
blijft de balk op dezelfde regel staan als gescrold wordt met muiswiel of schuifbalk.
– In Instellingen/Diversen is de optie ‘Formaat en positie van vensters bewaren’ toegevoegd.
– De functie Zoeken zelfde boekingen werkte niet goed. Dit is hersteld.

20-06-2017

– In Instellingen/Afdrukken kan een Standaard Printer worden ingesteld.
– Import van Triodos CAMT053-formaat is toegevoegd.
– Voor gebruik via Dropbox, Onedrive etc. kan een variabele in de locatie-aanduiding worden gebruikt in geval van
verschillende gebruikersnamen op diverse Pc’s: Data=C:\Users\ b>{user} /b>\OneDrive\Minipak for Windows\data
– De GbkRek Afgedragen Btw was niet zichtbaar bij aanmaak KostenSoortregels Import.
– Er zijn een aantal kleine correcties toegevoegd.

05-10-2016

– Import van het Paypal CSV-bestand is aangepast aan het nieuwe formaat.
– Import van het KNAB bank CSV-formaat mutatie-bestand is toegevoegd.

04-07-2016

– Voor verdeling van kosten en/of opbrengsten kunnen journaalposten worden gekopieerd naar meerdere maanden.
– Bij import van ABNAMRO MT940 bankgegevens worden regelomslagtekens uit de omschrijvingen verwijderd.
– Voor het afboeken van Betalingsverschillen tijdens het boeken van factuurbetalingen (Openstaande posten) zijn enige
correcties toegevoegd. Afboeken van Betalingsverschillen kan in het dagboekvenster en in het Tussenbestand Import.
– Bij boeking van Intracommunautaire digitale diensten wordt bij invoer van een onbekende EU-landencode een
waarschuwing gegeven.
– Bij gebruik van Verdichtingen in een consolidatie-administratie kan bij consolideren worden aangegeven of de Verdichtingen
van de consolidatie-administratie dienen te worden gehandhaafd.

02-06-2016

– Voor import van oa. bankmutaties kan nu direct een ImportBestand worden geselecteerd na het drukken van de
Importeren/Toevoegen-knoppen. Bij import van een PAIN-incasso-bestand kunnen Volgnummer en Datum worden ingegeven, bij
import van een journaalpost kan de Naam journaalpost worden ingeven.
– Bij Afdrukken VW/Balans is de optie Lege kaarten afdrukken toegevoegd.
– Bij Terugdraaien Jaarafsluiting wordt nu eerst een backup van het huidige boekjaar gemaakt.
– Een foutmelding bij Afdrukken/Proefsaldibalans is hersteld.

06-04-2016

– Het afboeken van creditnota’s in Facturen/Inkopen werkte niet goed. Dit is hersteld.
– Opmerkingen in Afschrijvingen/Mutatie-regels worden verwijderd.

10-03-2016

– Importeren van bankmutaties in de bestandsformaten CAMT052 (V1.0), CAMT053 (V1.1), MT940 (V1.2) en MT942 (V1.0) is toegevoegd.
– Bij Afdrukken/Dagboeken/Exporteren/Op grootboekrekening-sortering werden niet de juiste gegevens getoond. Dit is hersteld.
– Bij Afdrukken Dagboeken op Grootboekrekeningvolgorde worden subtotalen afgedrukt.
– Bij Afdrukken Verkoop/InkoopDagboeken worden volgens instelling wel/geen Beginsaldi afgedrukt.

05-02-2016

– In Opvragen/Grootboekkaarten kunnen per kaart de mutaties van vorige jaren zichtbaar worden gemaakt.
– Na wijzigen in het vorige boekjaar kan een gewijzigde eindbalans automatisch worden overgezet naar het huidige boekjaar.
Zie Onderhoud/Instellingen/Grootboekrek.
– De naam van de tijdens de Jaarafsluiting gemaakte backup is gewijzigd naar JaarBackup_Admin_2015….mpz.
– Eindsaldi van Aantallen geboekt op Balans-grootboekkaarten worden tijdens de jaarafsluiting overgezet naar volgend boekjaar.
– Het veld Import/Instellingen/Kostensoorten was onder bepaalde omstandigheden niet toegankelijk. Dit is gecorrigeerd.
– Bij Importeren/Inkopen werden omzetrekeningen gecontroleerd. Dit is gewijzigd.
– De BtwTotalen Nul-tarief (Blanco) bij Omzet-boeking in een memoriaaldagboek waren onjuist. Dit is gecorrigeerd.
– Bij het openen van vorige boekjaren werden de standaard grootboekrekeningen Debiteuren Ontvangen/Crediteuren betaald niet
goed ingesteld. Dit is gecorrigeerd.
– De weergave van Openstaande posten (rood) in Verkoop/Inkoopdagboeken werkte niet bij klantnummers in de betalingsomschrijving.
Dit is gecorrigeerd.

14-12-2015

– Voor betalingen

van debiteuren/crediteuren kunnen nu meerdere grootboekrekeningen worden gebruikt, zie
Afdrukken/Openstaande Posten/Instellingen.
– Van het (instelbare) venster Openstaande posten werd de grootte niet goed opgeslagen. Dit is hersteld.
– Afdrukken van aantallen op grootboekkaarten is verbeterd.

30-11-2015

– In het venster Opvragen/VerliesWinst is een grafiek Historie toegevoegd waarmee JaarOmzetten en Resultaten over
de afgelopen (max. 12) jaren kunnen worden bekeken.
– In het venster Opvragen/Grootboekkaarten kan per kaart een grafiek met de Historie van mutatietotalen worden bekeken
over de afgelopen (max. 12) jaren.
– Na selectie van Openstaande facturen kan een eventueel Betalingsverschil worden afgeboekt op een aan te geven
grootboekrekening. Dit kan in het Dagboekvenster en in het venster Tussenbestand Importeren bankmutaties.
– De Openstaande Posten-vensters kunnen, na selectie van facturen, nu ook worden afgesloten met de BackSpace- en Alt-Enter-toetsen.
– Formaat en positie van Openstaande posten-vensters kunnen worden gewijzigd.
– Voor Openstaande Posten-vensters Verkoop en Inkoop wordt een eigen sortering bewaard.
– Bij Afdrukken Openstaande Posten per Debiteur/Crediteur worden nu alleen de debiteuren/crediteuren in de keuzelijst getoond waarvoor openstaande posten bestaan, dus niet meer alle debiteuren/crediteuren.
– Voor dagboekmutaties kan nu voor het VW-overzicht een Rapportagemaand worden ingeven in de Omschrijving. Dit kan middels de code RM:jan of RM:1. Hiermee kunnen bv. achteraf gefactureerde zaken in de juiste VW-periode worden ondergebracht.
– In het Dagboek-venster/Zoeken zelfde boeking (Omschrijvingsveld-pijl omhoog) worden nu meerdere regels getoond.
– In de Verzendlog wordt de laatste verzending bovenaan geplaatst.

09-07-2015

– Bij Importeren van bankgegevens in een dagboek wordt een extra melding gegeven als de backup niet is aangemaakt.
– In de Openstaande postenvensters kan nu een stringsearch op naam worden gedaan als bij import van facturen de klant/ leveranciersnummers worden geïmporteerd.
– Bij het openen van Openstaande Postenvensters in het Tussenbestand Import kan direct op het bedrag worden gezocht.
Zie Afdrukken/Openstaande posten/Instellingen.

19-03-2015

– Er werden abusievelijk aantallen vermeld in de export van het VW-Balans-overzicht.
– Bij import van het CAMT.053 formaat werd de tegenrekening niet goed overgenomen. Dit is hersteld.
– Import van bankmutaties in het nieuwe algemene CAMT.053 (SEPA-XML) formaat is toegevoegd.
– Een foutje bij het afdrukken Kostenplaatsen is hersteld.
– Het verzenden van administraties werkte niet. Dit is hersteld.

11-02-2015

– D.m.v. de Verzenden-knoppen kunnen alle Overzichten en Lijsten in pdf-formaat als bijlage per email worden verzonden.
Alle Overzichten en Lijsten kunnen ook worden geëxporteerd naar pdf-formaat bestanden.
– Voor boeking van Btw over digitale diensten binnen EU aan particulieren kan het Btw-tarief Divers worden gebruikt.
Ingesteld kan worden dat dit tarief dan niet gebruikt wordt voor berekening van de normale (NL) Btw.
– Een foutmelding bij import Inkoopfacturen is hersteld.

09-01-2015

– Facturen (Verkoop/Inkoop) kunnen nu ook worden geïmporteerd in financiële Verkoop-/inkoopdagboeken.
Hierbij worden facturen eventueel gesplitst over meerdere regels als er sprake is van meerdere Btw-tarieven en/of
Omzetsoorten, of als er per artikelregel wordt geïmporteerd.
– Het boekjaar kan t/m een bepaalde datum worden afgesloten. Mutaties t/m deze datum kunnen dan niet meer worden
gewijzigd. Zie Instellingen/Diversen.
– De Omschrijving/Naam van Verdichtingen is verlengd tot 35 tekens.
– Op Grootboekkaarten kan een selectie worden gemaakt van op te tellen regels.
– De ingegeven bestemmingsrekening voor het resultaat bij de Jaarafsluiting en Overnemen eindbalans wordt onthouden.
– Bij Afdrukken Budgetten werd het saldo soms onjuist negatief afgedrukt.
– Voor Importeren van ABN-Amro bankmutaties in MT940-formaat is een correctie toegevoegd.

25-11-2014

– Het tekstfilter voor importeren bankgegevens werkte niet goed. Dit is verbeterd.
– Het Tussenbestand Import kan worden gesorteerd op Datum in het contextmenu.
– Voor aanmaak/verzenden van de Auditfile wordt het fiscaal jaar automatisch aangepast aan het boekjaar.
– Een aantal Memoriaalboek/context menu-opties konden na de definitieve afsluiting nog worden gebruikt.
Dit is gecorrigeerd.
– Als bij selectie van openstaande facturen de omschrijvingstekst langer wordt dan 60 tekens
(max. omschrijvingslengte) wordt een waarschuwing gegeven.
– Als de module Digitale documenten wordt gebruikt is in het Opvragen-menu de optie Documentenmap(pen) beschikbaar.
– Voor een beveiligde SMTP-verbinding zijn de instellingen Gebruikersnaam en Wachtwoord toegevoegd.
– Voor de Kostensoorten(conversie)Tabel van de Import-module konden de gebonden rekeningen Debiteuren/Crediteuren
niet worden geselecteerd. Dit is gecorrigeerd.

08-08-2014

– In de Openstaande posten-lijst werden betalingen voor Overlopende posten (@999) niet altijd
op het Beginsaldo afgeboekt. Dit is gecorrigeerd.
– Op de Btw-aangifte kan nu een grootboekrekening worden gekoppeld aan Btw-rubriek 5d om de aftrek voor de kleine
ondernemersregeling te kunnen boeken.
– Na aanmaak van een totaalbackup van een sub-administratie werd de optie Boeken/Administraties niet meer getoond.
Dit is gecorrigeerd.
– Er is een correctie voor importeren van ING CSV-SEPA-mutaties toegevoegd.
– Bij importeren van Verkoopfacturen met marge-artikelen werd de inkoopprijs niet goed overgenomen.
– Bij boeken van een marge-btw-regel zonder inkoopprijs liep het programma vast.