Gemakkelijk zonder ingave van debiteuren of crediteuren je verkopen / inkopen boeken!

debiteuren

Wat zijn debiteuren en crediteuren?

Een debiteur is een klant aan wie u een verkoop doet  die u factureert.

Deze klant krijgt de factuur van u die hij binnen een bepaalde termijn moet betalen. De debiteuren boekt u in het verkoopboek.

Een crediteur is een leverancier bij wie u goederen of diensten koopt.

De leverancier stuur u een factuur die u moet betalen binnen de door hen gestelde betalinghstermijn. Crediteuren boekt u in het inkoopboek.

Inkopen / verkopen boeken zonder debiteuren / crediteuren-gegevens

In bijna alle boekhoudprogramma’s moet u voor het boeken van alle facturen eerst debiteuren– en crediteuren gegevens invoeren. In Minipak Boekhouding is dit niet nodig. 

Het boekhoudprogramma van Minipak haalt de informatie die nodig is voor het maken van de openstaande posten zelf uit de omschrijving van de regel die u boekt in het inkoop- of verkoopboek. Op deze manier kunt u razendsnel uw administratie inboeken.

Minipak Boekhouding zit slim in elkaar. We hebben ervoor gezorgd dat u met zo min mogelijk handelingen zo snel mogelijk uw administratie kunt inboeken.

Hoe boek ik openstaande debiteuren?

gemarkeerde openstaande posten debiteuren

Minipak Boekhouding maakt met de informatie uit de boekingsregel, b.v. naam en factuurnummer een openstaande post in de openstaande postenadministratie. We hebben met bovenstaand  voorbeeld en de verwerkingen van de bank een afbeelding gemaakt van de openstaande debiteuren.

openstaande posten debiteuren

 

openstaande posten debiteuren

U heeft snel inzicht  met Minipak Boekhouding in uw openstaande facturen en welke facturen betaald zijn met welke bank, kas of ander betaalmiddel. U kunt er ook voor kiezen om niet betaalde facturen in uw verkoop- of inkoopboek rood te laten markeren als ze nog niet betaald zijn.

 

Minipak boekhoudprogramma zelf laten inboeken

Het is in Minipak Boekhouding  mogelijk het programma zo in te stellen dan bij het importeren van de bank, het programma zelf de volgende zaken in kan uitvoeren zdat bijna de gehele bank geautomatiseerd wordt voor u.

 • Minipak Boekhouding zoekt in de openstaande posten van het inkoopboek of verkoopboek naar de factuur die bij de betaling hoort en boekt deze regel zelf
 • U kunt woorden, bankrekeningnummers of getallen ingeven met daaraan gekoppeld een grootboekrekeningnummer. Bij het importeren koppelt MInipak Boekhouding deze woorden, bankrekeningnummers of getallen aan de gekozen grootboekrekening.

Heeft u toch debiteuren /crediteuren gegevens nodig?

In de boekhouding is het niet perse nodig om debtieuren en crediteurengegevens te gebruiken.

In Minipak Factuur kunt u werken met een klantentabel en leveranciers.In deze klantentabel kunt  u naast de standaard gegevens een hoop specifieke gegevens kwijt.

 • Specifieke branche informatie, b.v. kentekens
 • (staffel)korting, 
 • Vast BTW tarief
 • Vaste factuuropmaak
 • Vaste kostensoort / omzetsoort
 • Prijsafspraken
 • Eigen voettekst
 • Eigen factuurtekst
 • Factuur of offerte in een andere taal sturen? 
 • 2 vrije velden die u zelf naar wens kunt invullen
 • U geeft het allemaal handig in in Minipak Factuur.

Deze kunt u gebruiken voor het maken van facturen, offertes, inkoopfacturen enz.

Ook wordt Minipak Factuur vaak gebruikt voor het voeren van en ledenadministratie ,  

In Minipak Factuur kunt u deze klantgegevens ook gebruiken om een email voor een klant, een groep klanten of voor alle klanten te maken en om betalingsherinneringen en aanmaningen te mailen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *