Minipak Administratiesoftware

Gemakkelijke jaarafsluiting in Minipak Boekhouding.

Wij maken boekhouden leuker

Gemakkelijke jaarafsluiting in Minipak Boekhouding.

jaarafsluiting

Het boekjaar afsluiten in Minipak Boekhouding

Het is eenvoudig om in Minipak Boekhouding een boekjaar af te sluiten, het programma regelt het grootste gedeelte van de jaarafsluiting zelf, Wel dienen er eerst enkele stappen doorgenomen te worden

Boek alle inkoopfacturen en verkoopfacturen van het huidige jaar, de factuurdatum is bepalend voor het boekjaar, niet de datum van betaling(alleen bij kasstelsel)

  • Controleer de saldi van banken en kas en wijzig deze eventueel
  • Boek de afschrijvingen
  • Als voorraad wordt bijgehouden, stel de voorraad vast
  • Loop de grootboekkaarten na op onrechtmatigheden
  • Boek de memoriaalposten

Nu kunt u de jaarafsluiting gaan uitvoeren, ga hiervoor naar het venster jaarafsluiting in Onderhoud, Diversen

Voorlopige of definitieve jaarafsluiting

Bij een voorlopige jaarafsluiting wordt er een nieuw(volgend) boekjaar aangemaakt, maar blijft het oude boekjaar beschikbaar voor correcties. Bij een definitieve afsluiting kunt u het vorig boekjaar alleen nog inzien.

jaarafsluiting

U dient de volgende keuzes te maken:

  • overlopende posten meenemen naar een volgend boekjaar

Indien u deze keuze aanvinkt, worden alle openstaande posten van debiteuren en crediteuren meegenomen naar het opvolgend boekjaar, waar deze geselecteerd kunnen worden voor het afboeken van betalingen. Wordt dit niet aangevinkt dan dienen overlopende betalingen afgeboekt te worden op de beginsaldi debiteuren / crediteuren d.m.v. een @-teken voor het factuurnummer.

  • beginbalans volgend boekjaar

Saldi eindbalans huidig boekhaar meenemen. Indien u deze keuze aanvinkt worden de eindcijfers van het huidig boekjaar meegenomen naar het opvolgend boekjaar, Indien u deze keuze niet aanvinkt, kunt u bij het opvolgend boekjaar, onderhoud, grootboektabel, de saldi van de beginbalans handmatig invoeren.

  • resultaat huidig boekjaar boeken op rekening

Klik op het pijltje omlaag om alle (balans) grootboekrekeningen te tonen. Kies vervolgens de juiste grootboekrekening, Meestal is dit eigen vermogen of kapitaal

  • BTW journaalpost aanmaken

Indien u deze keuze aanvinkt, kunt u Minipak Boekhouding automatisch een BTW journaalpost laten aanmaken. Hiermee worden de desbetreffende BTW grootboekrekeningen op nul gezet in het nieuwe boekjaar. Er kan zelf gekozen worden voor een memoriaaldagboek waarin deze boekingen gezet worden.

Klik vervolgens op doorgaan. Hierna wordt nogmaals gevraagd of het jaar afgesloten dient te worden, klik op OK, Als Vervolgens wordt er melding gegeven dat er een backup is aangemaakt, klik op OK. Als laatste verschijnt de vraag of alle backup bestanden verwijderd dienen te worden behalve de laatste drie. Kies hier ja of nee

De melding jaarafsluiting huidig jaar is klaar en links onderin het hoofdvenster wordt de snelkoppeling van het nieuwe boekjaar zichtbaar. U kunt nu met boeken in het opvolgend boekjaar beginnen. Voor meer informatie druk op het blauw-witte vraagteken in het scherm jaarafsluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *